เรื่องเด่น
 • Saturday, August 31, 2019
  21:53
  นักวิจัยไทยประสบความสำเร็จสกัด CBD บริสุทธิ์จากกัญชาของกลางสำเร็จ
  ความคืบหน้าของงานวิจัย ที่ได้ทำการสกัดสารบริสุทธิ์ CBD หรือ Cannabidiol จากกัญชาของกลางที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99% จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC และ 1H-NMR
  2019-08-31, 21:53
 • Saturday, August 31, 2019
  21:25
  อภ. ส่งยากัญชาตำรับ “ศุขไสยาศน์” ให้คลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยทยอยเปิดบริการ 2 ก.ย.นี้
  องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เร่งจัดส่งกัญชาสูตรตำรับศุขไสยาศน์ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร รอบแรกจำนวน 1,500 ซอง
  2019-08-31, 21:25
 • Saturday, August 31, 2019
  21:02
  "หมอธีระวัฒน์"เปิดเอกสารถึงรมว.เกษตรฯ-อุตฯ ขอยกเลิกสารเคมีอันตราย
  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยเอกสารจากสภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” พร้อมระบุว่า หนังสือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องขอให้พิจารณาทบทวนการต่อใบอนุญาตให้นำเข้าสารพาราควอตและขอให้พิจารณาทบทวนการใช้และนำเข้าสารพาราควอต และหนังสือวันที่ 28 เมษายน 2560 ขอให้ยกเลิกการผลิตนำเข้าและการใช้ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต
  2019-08-31, 21:02
 • Saturday, August 31, 2019
  14:55
  ‘ต่อมน้ำเหลือง’ ติด 1 ใน 6 มะเร็งยอดฮิต ไทยป่วยปีละ 3,000 ราย
  คนไทยป่วย “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” กว่าปีละ 3,000 ราย ติด 1 ใน 6 มะเร็งฮิต แพทย์ชี้ยิ่งเข้าถึงการรักษาเร็วยิ่งมีโอกาสรักษาได้มากขึ้น ระบุโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่น้ำมันกัญชารักษาไม่ได้ ส่วนการรักษาครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ด้าน “ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย” ชวนร่วมงานวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก 15 ก.ย.นี้
  2019-08-31, 14:55
 • Saturday, August 31, 2019
  14:11
  ปลดล็อก ใช้ประโยชน์จากสารสำคัญใน ‘กัญชา-กัญชง’ ได้ ยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด
  ราชกิจจานุเบกษาประกาศปลดล็อกใช้ประโยชน์จากสารสำคัญในกัญชา และกัญชง โดยยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และเฉพาะการผลิตภายในประเทศเท่านั้น
  2019-08-31, 14:11
 • Saturday, August 31, 2019
  09:40
  หมออนามัยจับมือบริษัท ‘จ้างคนพิการทำงานใน รพ.สต.’ ได้ทำงานใกล้บ้าน ไม่ต้องใช้งบ รพ.สต.
  เครือข่ายหมออนามัยจับมือบริษัท ห้างร้าน จ้างคนพิการทำงานใน รพ.สต.แทนส่งเงินเข้ากองทุน เผยได้ประโยชน์ คนพิการได้ทำงานใกล้บ้าน ไม่ต้องใช้งบของ รพ.สต. ขณะที่บริษัทก็ได้ทำตามกฎหมายที่ต้องจ้างคนพิการเข้าทำงาน แทนการส่งเงินเข้ากองทุน
  2019-08-31, 09:40
 • Friday, August 30, 2019
  22:18
  สธ.ออกประกาศ ‘ค่าบริการสาธารณสุข’ ของหน่วยบริการสังกัด ฉบับใหม่
  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สธ.เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับใช้ใน 30 วัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 โดยระบุว่า เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และบทนิยามคำว่า “เงินบำรุง” ในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด
  2019-08-30, 22:18
 • Friday, August 30, 2019
  22:01
  เช็คราคายา รพ.เอกชนกว่า 300 แห่ง ผ่านเว็บไซต์-สแกน QR CODE เปรียบเทียบระหว่าง รพ.
  เปิดแล้ว ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่ง กรมการค้าภายในเช็คแบบออนไลน์ผ่านเว็บ และสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลได้
  2019-08-30, 22:01
 • Friday, August 30, 2019
  20:51
  แพทย์ PCC วัดหนองแวงหนุนรับยาใกล้บ้าน ชี้ช่วยลดเวลารอคอย-หมอมีเวลาคุยกับผู้ป่วยมากขึ้น
  หมอ PCC วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น ชี้โครงการรับยาใกล้บ้าน Win-Win-Win แพทย์มีเวลาพูดคุยกับคนไข้มากขึ้น ผู้ป่วยไม่ต้องรอนาน ร้านยาก็ได้รับใช้ชุมชน แนะหากขยายผลทำทั่วประเทศอยากให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลร้านยาและหน่วยบริการเพื่อให้สามารถติดตามอาการและดูแลต่อเนื่องได้ดีขึ้นอีก
  2019-08-30, 20:51
 • Friday, August 30, 2019
  20:44
  อันตราย! ติดเชื้อในลำไส้ รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แพทย์แนะวิธีป้องกันทำได้ง่ายๆ
  แพทย์โรงพยาบาลราชวิถีหวั่นประชาชนติดเชื้อในลำไส้เฉียบพลันจากการท้องเสียเรื้อรัง เตือนบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร หมายถึง การติดเชื้อของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจากแบคทีเรีย รองลงมาคือเชื้อไวรัสและปรสิต โดยมีอาการหลักคือ การปวดท้องที่อาจเกิดได้ที่ช่องท้อง ไม่มีอาการปวดเฉพาะจุด ร่วมกับอาการท้องเสีย มีไข้ได้ โดยลักษณะอาการมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที เรียกว่า การติดเชื้อเฉียบพลัน
  2019-08-30, 20:44
 • Friday, August 30, 2019
  20:19
  รพ.ชุมแพ ขอนแก่น ยกระดับบริการผ่าตัด ผู้ป่วยปลื้มนัดผ่านิ่วในถุงน้ำดีใช้เวลาแค่ 3 วัน
  โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น โชว์ศักยภาพยกระดับบริการผ่าตัดแบบ One Stop Service ทั้งการผ่าตัดส่องกล้อง ผ่าตัดแผลเล็ก และผ่าตัดวันเดียวกลับ พร้อมย้ำให้บริการผู้ป่วยบัตรทองด้วยมาตรฐานเดียวกับสิทธิข้าราชการ ด้านผู้ป่วยปลื้มนัดผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีใช้เวลาแค่ 3 วัน ไม่ต้องรอคิวนานนับเดือน
  2019-08-30, 20:19
 • Friday, August 30, 2019
  15:44
  คร.ร่วม สคบ.สตช.จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสุขภาพนำนิโคตินเข้าร่างกาย
  กรมควบคุมโรค ร่วม "สคบ.-สตช." จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า มูลค่าของกลาง 10 ล้าน  เผยอันตรายสุขภาพนำนิโคตินเข้าร่างกาย เสี่ยงหัวใจ หลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าวการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ณ ชั้น 1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าว
  2019-08-30, 15:44
 • Friday, August 30, 2019
  15:29
  สธ.เผยสถานบริการสาธารณสุขเสี่ยงพายุโซนร้อน 211 แห่ง ใน 15 จังหวัด
  กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ให้สถานบริการในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน “โพดุล” เพื่อให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักในบางพื้นที่จากพายุโซนร้อนโพดุล ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ดังนี้ 1.ให้สถานบริการทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สำรวจความแข็งแรงของอาคาร หลังคา ป้าย สิ่งก่อสร้างที่เป็นอันตราย ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบระบบระบายน้ำ เตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง ขนย้ายเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่สูง
  2019-08-30, 15:29
 • Friday, August 30, 2019
  14:42
  ปลัดสธ. เร่งตรวจสอบ “พยาบาลปลอมวุฒิ” ย้ำดูแค่เอกสารสมัครอย่างเดียวไม่ได้ เพิ่มตรวจสอบย้อนกลับสถานศึกษา
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีนายโกวิท อินทสอน อายุ 35 ปี พยาบาล รพ.ปากชม จ.เลย ปลอมวุฒิการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล เข้าทำงานที่ รพ.ปากชม นาน 11 ปี จนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ว่า เรื่องนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเป็นมาอย่างไร ทั้งในส่วนของรพ. และสภาการพยาบาล ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระบวนการการจ้างงานของรพ.นั้นมีการตรวจสอบอยู่แล้ว โดยเฉพาะการบรรจุเป็นข้าราชการต้องมีการพิจารณาหลายอย่าง แต่ที่ผ่านมาเรียนว่าการจ้างงานของกระทรวงมีหลายรูปแบบ มีการกระจายอำนาจ โดยรพ.จ้างเองก็มี เช่น ลูกจ้าง พนักงานกระทรวง เป็นต้น อาจจะต้องดูว่ามีการจ้างงานรูปแบบอื่นก่อนแล้วค่อยปรับย้ายขึ้นมาหรือไม่
  2019-08-30, 14:42

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 41 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 50 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
7 ชั่วโมง 23 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 34 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 50 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 41 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 50 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
7 ชั่วโมง 23 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 34 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 50 นาที ago
กลับด้านบน