เรื่องเด่น
 • Wednesday, June 04, 2014
  09:31
  อนาคตสวัสดิการแรงงานข้ามชาติกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย จัดประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “สวัสดิการแรงงานข้ามชาติภายใต้กระแสการบูรณาการของภูมิภาคอาเซียน” เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในเรื่องแรงงานข้ามชาติของ สกว. นำเสนอข้อมูล ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  2014-06-04, 09:31
 • Wednesday, June 04, 2014
  09:04
  จ่อออกกฎบังคับแรงงานต่างด้าวซื้อประกันสุขภาพ
  ไทยโพสต์ -กลุ่มงานประกันสุขภาพสังคายนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปรับลดค่าบัตรแรงงานประมงลง 500 บาท คุ้มครอง 3 เดือน ส่วนแรงงาน อื่นๆ ขายบัตรราคาเดิม 2,200 บาท พร้อมอาจบังคับให้แรงงานต่างด้าวต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนทำงานในไทย และยกเลิกสิทธิ์ต่างชาติที่ซื้อบัตรแต่เป็นแรงงานเทียม
  2014-06-04, 09:04
 • Tuesday, June 03, 2014
  18:30
  คาด 30 ปี เงินกองทุนสปส.หมด ไม่มีเงินจ่ายบำนาญชราภาพ ศึกษา 6 แนวทางแก้ไข
  คาด 30 ปี สปส. จ่ายเงินชราภาพประกันสังคมเกลี้ยงกองทุน เร่งศึกษา 6 แนวทางแก้ปัญหาทั้งปรับเพิ่มเงินสมทบ-ขยายอายุเกษียณ-เพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ-ปรับการคำนวณค่าจ้างเฉลี่ย ช่วยยืดอายุกองทุนได้นานมากสุด 72 ปี เร่งขยายลงทุนต่างประเทศ      
  2014-06-03, 18:30
 • Tuesday, June 03, 2014
  11:03
  สธ.เดินหน้า 4 เรื่องหลังเสนอคสช. ‘สมานฉันท์ พัฒนาบริการ ขวัญกำลังใจจนท. ธรรมาภิบาล’
  ปลัดสธ.เดินหน้าแผนงานโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา 11 แผนงาน/โครงการ มอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน เริ่มดำเนินการแผนงานตามมาตรการระยะเร่งด่วน 4 เรื่อง ได้แก่ การสร้างความสมานฉันท์ พัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้น เช่นการเพิ่มจุดบริการ เวลาบริการ ยามาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง เป็นต้น การสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างระบบธรรมาภิบาล กลางเดือนนี้
  2014-06-03, 11:03
 • Monday, June 02, 2014
  11:02
  จับทิศ 'หมอณรงค์' ปฏิรูปสธ.ยุคปรองดอง
  มติชน -จากการประชุมเพื่อนำเสนอนโยบายด้านสังคมต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา กระทั่ง พล.ร.อ.ณรงค์เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อมอบนโยบายด้านสุขภาพ ประเด็นหนึ่งที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ถูกจับตามองคือ ในยุค คสช. นโยบายสาธารณสุขจะออกมาในรูปแบบใด เพราะจากบรรยากาศการเดินทางมาของ พล.ร.อ.ณรงค์ เพื่อเข้ามอบนโยบายแก่ผู้บริหาร สธ. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยเฉพาะโครงการร่วมใจสมานฉันท์ที่ นพ.ณรงค์นำเสนอได้สอดคล้องกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ที่ คสช.จัดตั้งขึ้น
  2014-06-02, 11:02
 • Sunday, June 01, 2014
  20:05
  สธ.ขายบัตรต่างด้าวไม่ถึงเป้า หวั่นส่งผล 'ปัญหาโรคติดต่อ-ระบาด'
  สธ.รับขายบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวไม่ถึงเป้า ยอดรวมเพิ่งได้กว่าแสนใบ เปิดขายตั้งแต่ 3 ส.ค.56 ตั้งเป้าใน 1 ปี ต้องได้ประมาณ 1.5 ล้านใบ ชี้ส่งผลกระทบกระทบ ปัญหาโรคติดต่อ และโรคระบาด เตรียมเสนอแนวทางให้รัฐบาลใหม่เคาะ
  2014-06-01, 20:05
 • Sunday, June 01, 2014
  09:36
  ประชาสังคมอาเซียน ลงดาบ ‘อุตสาหกรรมบุหรี่’ ชี้เป็นภัย ขวางมาตรการลดบริโภคยาสูบ
  เป็นที่น่าสนใจ เมื่อเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน หรือ SEATCA  ได้เปิดตัวแคมเปญตัวใหม่ชื่อว่า “Tobacco Industry De-normalization” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนลดการบริโภคยาสูบ
  2014-06-01, 09:36
 • Sunday, June 01, 2014
  09:02
  คนไทยตายเพราะบุหรี่ปีละกว่า 5 หมื่นราย
  สถานการณ์บริโภคยาสูบไทย 10.7 ล้านคน สธ.เผยตายเพราะบุหรี่ปีละกว่า 5 หมื่นรายเป็นชายมากกว่าหญิงถึง 6 เท่าตัว สาเหตุจากถุงลมปอดโป่งพอง มากสุด รองมาโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด จ่อนำมาตรการเพิ่มภาษีใช้เข้มข้น ชี้มีผลต่อการลดสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  2014-06-01, 09:02
 • Sunday, June 01, 2014
  08:30
  สมาคมยาสูบแย้งขึ้นภาษีบุหรี่ไม่ช่วยลดการสูบบุหรี่
  สมาคมยาสูบแย้งขึ้นภาษีบุหรี่ไม่ช่วยลดการสูบบุหรี่ เหตุหันไปสูบบุหรี่ราคาถูกกว่า ทั้งแบบมวนเอง หรือบุหรี่เถื่อน  ชี้ส่งผลกระทบรายได้เก็บภาษีสรรพสามิตลดลง หนุนข้อเสนอสภาหอการค้าปฏิรูปภาษีสรรพสามิต
  2014-06-01, 08:30
 • Friday, May 30, 2014
  11:48
  ติดคำสั่งคสช. ‘นัดหยุดงานไม่ได้’ แรงงานหวั่นกระทบการเจรจากดดันนายจ้าง
  การทำรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านมาแล้วกว่า 1 สัปดาห์ มีคำสั่งต่างๆออกมามากมาย ทั้งการห้ามชุมนุม การประกาศเคอร์ฟิว รวมไปถึงการสั่งให้บุคคลต่างๆมารายงานตัว การออกคำสั่งดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการเจรจาประนอมข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างสหภาพแรงงานต่างๆ กับนายจ้าง การชุมนุมประท้วงโดยใช้สิทธิภายใต้กฎหมายแรงงาน ต้องถูกระงับไว้ชั่วคราว เช่น สหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยและนายจ้างบริษัททีเอออโตโมทีฟพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด มีการเจรจากันมาถึง 13 ครั้ง แต่สุดท้ายก็ต้องเร่งจบข้อพิพาททันที ในวันที่ 22 พ.ค.2557 โดยบริษัทรับคนงานกลับเข้าทำงานไปก่อน เพื่อไม่ให้ขัดกับคำสั่งและประกาศ คสช.
  2014-05-30, 11:48
 • Thursday, May 29, 2014
  15:57
  ปี 58 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 30 บาท ได้รับยาต้านไวรัสทันที ไม่จำกัดค่าซีดีโฟ
  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ชู ความร่วมมือ สปสช. เครือข่ายเอดส์ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ส่งผลสิทธิประโยชน์ดูแลผู้ป่วยเอดส์พัฒนาต่อเนื่อง ช่วยเข้าถึงยาต้านไวรัสคุณภาพ การรักษา รวมทั้งเดินหน้างานป้องกันลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ พร้อมเผย ปีงบ 58 มติบอร์ดสปสช.เตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ จ่ายยาต้านไวรัสให้ผู้ติดเชื้อทุกราย ไม่จำกัดค่าซีดีโฟ   
  2014-05-29, 15:57
 • Thursday, May 29, 2014
  14:14
  พยาบาลหนุนสธ.ออกนอกก.พ. ส่วนผลักดันบรรจุขรก. รอดูท่าทีผู้บริหารก่อน
  2 แกนนำพยาบาลวิชาชีพลูกจ้าง หนุนข้าราชการสธ.ออกนอกการดูแลของ ก.พ. จะทำให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ แต่ยอมรับไม่ง่าย และไม่น่าจะทำได้เร็ว เหตุขรก.สธ.ถือเป็นกลุ่มใหญ่คิดเป็นสัดส่วน 60-70 % ของขรก.ทั้งประเทศ แถมยังไม่ได้ขึ้นกับก.พ.หน่วยงานเดียว ชี้ที่ผ่านมาสธ.มีปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนต่างๆ การแก้ปัญหาให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นพกส.ก็แก้ที่ปลายเหตุ แถมการดำเนินการยังมีปัญหา ส่วนเรื่องบรรจุเป็นขรก.รอบสองนั้น เข้าใจสถานการณ์การเมือง ยังไม่ขยับเรียกร้อง รอดูท่าทีผู้บริหารก่อน
  2014-05-29, 14:14
 • Wednesday, May 28, 2014
  17:03
  สปส.ทวงหนี้นายจ้างจ่ายสมทบ 2 พันล้าน
  นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในงานประชุมวิชาการประกันสังคมว่า ในปี 2555 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจพบว่ามีสถานประกอบการไม่นำส่งเงินสมทบกว่า 4,000 ล้านบาท จึงได้ตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งรัดหนี้สิน ปัจจุบันสามารถติดตามเงินได้แล้วกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สปส.ได้เร่งรัด เตรียมการ ทวงถาม ยึด อายัด จะไม่ยอมให้สถานประกอบการมีการค้างชำระอีกต่อไป และได้สร้างระบบเตือนว่า หากไม่ส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการนั้นๆ สำหรับปี 2558 สปส.ได้ยื่นของบประมาณจากรัฐบาลสำหรับจ่ายเงินสมทบ 38,100 ล้านบาท ทำให้ในปี 2558 รัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบให้กองทุนรวมกับเงินที่ค้างเป็นเงิน 111,944.5 ล้านบาท
  2014-05-28, 17:03
 • Wednesday, May 28, 2014
  14:12
  อย.สั่งศึกษาวิธีใช้-ขนาดยาพาราฯทุกสูตร หลังพบใช้เกินจำเป็น
  อย.ยันมะกันแค่ยกเลิกยาสูตรผสมพาราฯเกิน 325 มิลลิกรัมต่อเม็ด ไม่ได้ยกเลิกทุกทะเบียน แต่คนไทยยังมีปัญหาใช้ยาพาราฯเกินจำเป็น สั่งคณะทำงานพาราฯ ศึกษาขนาดยา วิธีใช้ ทั้งสูตรเดี่ยว สูตรผสม แนะห้ามกินเกินวันละ 8 เม็ด
  2014-05-28, 14:12

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
20 ชั่วโมง 29 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
20 ชั่วโมง 29 นาที ago
กลับด้านบน