เรื่องเด่น
 • Friday, July 12, 2013
  08:24
  ปราบค้ามนุษย์ นโยบายเด่นยุคสารวัตรเฉลิม “สิทธิลูกจ้าง-ยกระดับชีวิตแรงงาน”ไม่ชัดเจน
  Hfocus -หลังการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งล่าสุด สายตาทุกคู่ก็จับจ้องมาที่กระทรวงแรงงาน เนื่องจากเจ้าของฉายา “ไตรเทพ1” หรือ “จับกัง 1”คนใหม่ ถูกเปลี่ยนจาก “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” มาเป็น “ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง” นักการเมืองรุ่นเก๋า เจ้าของรหัส “สร.2” ที่ถูกปลดจากเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี คุมงานตำรวจทั้งประเทศ มานั่งคุมงานด้านแรงงานทั้งประเทศแทน
  2013-07-12, 08:24
 • Wednesday, July 10, 2013
  19:10
  อัด'โต้ง'ตัวถ่วงทำปชช.เสียโอกาสออมเงิน
  Hfocus -วันที่ 10 ก.ค. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาได้จัดเสวนาเรื่อง "สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2555 หรือ กอช. เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้มา 2 ปีแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกที่ 3 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งมีหลักการเดียวกับ กอช. แทน 
  2013-07-10, 19:10
 • Wednesday, July 10, 2013
  13:44
  เก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่ม สร้างหลักประกันสุขภาพนักท่องเที่ยว
  Hfocus -การจัดระบบหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว กลุ่มที่มีความเป็นไปได้และดำเนินการได้เร็วที่สุด คือ “กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว” โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีแนวทางดำเนินการได้อย่างชัดเจน ทั้งที่มาเงินงบประมาณการจัดเก็บเบี้ยประกันเพื่อนำเข้าสู่ระบบ และหน่วยงานจัดระบบรักษาพยาบาล ต่างจากการจัดระบบหลักประกันคนต่างด้าวในกลุ่มที่เป็นแรงงานและกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนที่มีความซับซ้อนของปัญหามากกว่า
  2013-07-10, 13:44
 • Tuesday, July 09, 2013
  08:38
  คอมพิวเตอร์ 900 ล้าน บทเรียนการเมืองกับขรก.
  Hfocus -ภายหลังปปช.มีมติยกคำร้อง  “คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์” สมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับพวกรวม 16 คน ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 กรณียกเลิกโครงการประกวดราคาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 821 ล้านบาท  โดยป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 ต่อ 0 และยังมีมติด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 3 ว่าการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่มีมูลความผิดให้ยกคำร้องเช่นกัน
  2013-07-09, 08:38
 • Sunday, July 07, 2013
  20:49
  รุกคืบจัดระบบ “หลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว”
  Hfocus -ในแต่ละปีมีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งที่เดินทางเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ ติดต่อธุรกิจ ท่องเที่ยว ศึกษาต่อ และรักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลด่านตรวจคนเข้าเมืองปี 2555 มีคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราวประมาณ 23 ล้านคน ไม่นับรวมกลุ่มคนต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในประเทศไทยและไม่ได้ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแรงงานตามกฎหมาย โดยคาดว่ามีจำนวนประมาณ 2.5 ล้านคน
  2013-07-07, 20:49
 • Friday, July 05, 2013
  17:18
  สธ.เล็งขึ้นค่าบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวนอกระบบคาดมากกว่า 2 พันต่อปี
  Hfocus -สธ.เล็งขึ้นค่าบัตรประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว คาดมากกว่า 2,000 บาทต่อปี เพื่อให้ครอบคลุมรับยาต้านไวรัสเอชไอวี ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และโรคร้ายแรงอื่นๆ ด้านผอ.รพ.อุ้มผางแย้ง ขายบัตรประกันสุขภาพราคาแพงซ้ำเติมปัญหา แนะต้องตั้งเป็นกองทุนเหตุกลุ่มนี้รายได้ต่ำ ไม่มีกำลังซื้อ ย้ำสธ.ไม่ควรคิดเชิงธุรกิจกำไร
  2013-07-05, 17:18
 • Thursday, July 04, 2013
  11:37
  ชำแหละจุดต่าง 2 ก.ม.เงินออม แรงงานเล็งฟ้องซ้ำ'โต้ง'แช่แข็งกอช.
  Hfocus   -แรงงานชี้ การแช่แข็งกอช.แล้วไปขยายเป็นทางเลือกที่ 3 ของประกันสังคมมาตรา 40 ทั้งมีแนวคิดจะยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2554 สะท้อนว่ากิตติรัตน์ ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ไม่เคารพประชาชน ย้ำสำหรับแรงงานต้องเป็นกอช.เท่านั้น
  2013-07-04, 11:37
 • Wednesday, July 03, 2013
  20:47
  เปิดผลวิจัยชวนตะลึง ภาพสยองบนซองบุหรี่ กระตุ้น “ต่อมอยาก” ให้สูบมากขึ้น
  Hfocus   - ท่ามกลางความเชื่อมั่นของ สธ. ที่มองว่ามาตรการขยายภาพคำเตือนเป็น 85% จะช่วยลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงได้ และในระหว่างที่บริษัทผู้ผลิตบุหรี่กำลังไม่พอใจด้วยเกรงว่ายอดขายจะลดลงนั้น ... มีการเปิดเผยงานวิจัยหนึ่งซึ่งสั่นสะเทือนวงการยาสูบ
  2013-07-03, 20:47
 • Wednesday, July 03, 2013
  09:12
  ยิ่งทำยิ่งยุ่ง “ควบกอช.รวมประกันสังคม” ทีดีอาร์ไออัดเพิ่มความเหลื่อมล้ำระบบบำนาญ
  Hfocus - ระบบสวัสดิการสำคัญๆของไทย นอกเหนือจากเรื่องการศึกษา สาธารณสุขแล้ว ความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ยิ่งปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ระบบบำนาญที่ทั่วถึงประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ยิ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งให้เร็วที่สุด
  2013-07-03, 09:12
 • Tuesday, July 02, 2013
  13:31
  โครงสร้างไม่เอื้อ ต่างด้าวเข้าไม่ถึงสิทธิประกันสังคม
  แรงงานคือรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ต่อให้การค้าการผลิตเฟื่องฟูอย่างไร แต่หากแรงงานไม่เพียงพอ ก็ยากที่เศรษฐกิจจะเติบโตอย่างมั่นคง
  2013-07-02, 13:31
 • Tuesday, July 02, 2013
  13:27
  วิบากกรรมผู้ป่วย ‘รูมาตอยด์’ ไม่ใช่ข้าราชการ หมดโอกาสข้ามพ้นทัณฑ์ทรมาน
  ทัณฑ์ทรมานรุกคืบชะตากรรมเด็กน้อย อาการปวดทุรนทุรายสำแดงผ่านข้อมือที่บวมเปล่ง ข้อเท้า ข้อศอก ข้อเข่า อัดแน่นด้วยความเจ็บปวด  เด็กน้อยไม่รู้ถึงสาเหตุ ไม่รู้ว่าเหตุใดต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ เพียงหวังยืนหยัดเคลื่อนตัวตามความต้องการยังทำไม่ได้  ข้อจำกัดในการดำรงชีวิตมากขึ้นตามความรุนแรงของโรค เด็กน้อยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในละแวก แพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็น “รูมาตอยด์”
  2013-07-02, 13:27
 • Monday, July 01, 2013
  15:00
  ปัญหา อภ. มหากาพย์ไม่จบสิ้น...
  ปัญหาหมอ..หมอ...คุกรุ่นอีกครั้ง เมื่อ “นพ.วิทิต อรรถเวชกุล” อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) ในฐานะผู้ บริหารมือดีที่บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วจนประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม กลับต้องมาประสบวิบากกรรม จนถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้บริหาร อภ. อย่างไม่คาดคิด ได้ออกมาประกาศฟ้องร้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชนิดรายบุคคล  เพราะมองว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบธรรมด้วยประการทั้งปวง
  2013-07-01, 15:00
 • Monday, July 01, 2013
  10:45
  กลุ่มคนไร้รัฐยังคงไม่ได้รับการเหลียวแล
  “พวกเขาเป็นโฮโมซาเปี้ยน(มนุษย์)เหมือนเรา เพียงแต่อาศัยอยู่ในป่า หรือในที่ห่างไกล” นั่นคือคำนิยามถึงคนไร้รัฐ ของนพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการ รพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ผู้ที่คุ้นเคยกับการรักษากลุ่มคนไร้รัฐมานาน
  2013-07-01, 10:45
 • Sunday, June 30, 2013
  21:26
  ใบไม้ร่วงที่อุ้มผาง กว่าจะได้ “สถานะ” ก็สายเกินไป
  การไม่มีระบบประกันสุขภาพ ยิ่งทำให้ผู้ป่วยกลัวการเข้ารับการรักษา เพราะนั่นหมายถึงภาระค่าใช้จ่ายที่อาจนำมาซึ่งหนี้สินเกินตัว และหากเป็นกลุ่มคนไร้รัฐที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ความเสี่ยงของการถูกจับในระหว่างการเดินทางมาโรงพยาบาลยิ่งทำให้ไม่อยากมาที่หน่วยบริการมากขึ้น
  2013-06-30, 21:26

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน