เรื่องเด่น
 • Sunday, September 01, 2019
  09:48
  สถานการณ์ 'กัญชาทางการแพทย์' จากอเมริกาและอังกฤษ สิงหาคม 2562
  "เราทราบดีว่าหลายท่านคงผิดหวัง จากการที่เราไม่สามารถแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างกว้างขวางได้" ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการดูแลรักษาหรือ NICE ของอังกฤษ กล่าว 
  2019-09-01, 09:48
 • Saturday, August 31, 2019
  21:53
  นักวิจัยไทยประสบความสำเร็จสกัด CBD บริสุทธิ์จากกัญชาของกลางสำเร็จ
  ความคืบหน้าของงานวิจัย ที่ได้ทำการสกัดสารบริสุทธิ์ CBD หรือ Cannabidiol จากกัญชาของกลางที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99% จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC และ 1H-NMR
  2019-08-31, 21:53
 • Saturday, August 31, 2019
  21:25
  อภ. ส่งยากัญชาตำรับ “ศุขไสยาศน์” ให้คลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทยทยอยเปิดบริการ 2 ก.ย.นี้
  องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เร่งจัดส่งกัญชาสูตรตำรับศุขไสยาศน์ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร รอบแรกจำนวน 1,500 ซอง
  2019-08-31, 21:25
 • Saturday, August 31, 2019
  21:02
  "หมอธีระวัฒน์"เปิดเอกสารถึงรมว.เกษตรฯ-อุตฯ ขอยกเลิกสารเคมีอันตราย
  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยเอกสารจากสภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” พร้อมระบุว่า หนังสือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องขอให้พิจารณาทบทวนการต่อใบอนุญาตให้นำเข้าสารพาราควอตและขอให้พิจารณาทบทวนการใช้และนำเข้าสารพาราควอต และหนังสือวันที่ 28 เมษายน 2560 ขอให้ยกเลิกการผลิตนำเข้าและการใช้ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต
  2019-08-31, 21:02
 • Saturday, August 31, 2019
  14:55
  ‘ต่อมน้ำเหลือง’ ติด 1 ใน 6 มะเร็งยอดฮิต ไทยป่วยปีละ 3,000 ราย
  คนไทยป่วย “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” กว่าปีละ 3,000 ราย ติด 1 ใน 6 มะเร็งฮิต แพทย์ชี้ยิ่งเข้าถึงการรักษาเร็วยิ่งมีโอกาสรักษาได้มากขึ้น ระบุโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่น้ำมันกัญชารักษาไม่ได้ ส่วนการรักษาครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ด้าน “ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย” ชวนร่วมงานวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก 15 ก.ย.นี้
  2019-08-31, 14:55
 • Saturday, August 31, 2019
  14:11
  ปลดล็อก ใช้ประโยชน์จากสารสำคัญใน ‘กัญชา-กัญชง’ ได้ ยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด
  ราชกิจจานุเบกษาประกาศปลดล็อกใช้ประโยชน์จากสารสำคัญในกัญชา และกัญชง โดยยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และเฉพาะการผลิตภายในประเทศเท่านั้น
  2019-08-31, 14:11
 • Saturday, August 31, 2019
  09:40
  หมออนามัยจับมือบริษัท ‘จ้างคนพิการทำงานใน รพ.สต.’ ได้ทำงานใกล้บ้าน ไม่ต้องใช้งบ รพ.สต.
  เครือข่ายหมออนามัยจับมือบริษัท ห้างร้าน จ้างคนพิการทำงานใน รพ.สต.แทนส่งเงินเข้ากองทุน เผยได้ประโยชน์ คนพิการได้ทำงานใกล้บ้าน ไม่ต้องใช้งบของ รพ.สต. ขณะที่บริษัทก็ได้ทำตามกฎหมายที่ต้องจ้างคนพิการเข้าทำงาน แทนการส่งเงินเข้ากองทุน
  2019-08-31, 09:40
 • Friday, August 30, 2019
  22:18
  สธ.ออกประกาศ ‘ค่าบริการสาธารณสุข’ ของหน่วยบริการสังกัด ฉบับใหม่
  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สธ.เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับใช้ใน 30 วัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 โดยระบุว่า เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และบทนิยามคำว่า “เงินบำรุง” ในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด
  2019-08-30, 22:18
 • Friday, August 30, 2019
  22:01
  เช็คราคายา รพ.เอกชนกว่า 300 แห่ง ผ่านเว็บไซต์-สแกน QR CODE เปรียบเทียบระหว่าง รพ.
  เปิดแล้ว ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่ง กรมการค้าภายในเช็คแบบออนไลน์ผ่านเว็บ และสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลได้
  2019-08-30, 22:01
 • Friday, August 30, 2019
  20:51
  แพทย์ PCC วัดหนองแวงหนุนรับยาใกล้บ้าน ชี้ช่วยลดเวลารอคอย-หมอมีเวลาคุยกับผู้ป่วยมากขึ้น
  หมอ PCC วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น ชี้โครงการรับยาใกล้บ้าน Win-Win-Win แพทย์มีเวลาพูดคุยกับคนไข้มากขึ้น ผู้ป่วยไม่ต้องรอนาน ร้านยาก็ได้รับใช้ชุมชน แนะหากขยายผลทำทั่วประเทศอยากให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลร้านยาและหน่วยบริการเพื่อให้สามารถติดตามอาการและดูแลต่อเนื่องได้ดีขึ้นอีก
  2019-08-30, 20:51
 • Friday, August 30, 2019
  20:44
  อันตราย! ติดเชื้อในลำไส้ รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แพทย์แนะวิธีป้องกันทำได้ง่ายๆ
  แพทย์โรงพยาบาลราชวิถีหวั่นประชาชนติดเชื้อในลำไส้เฉียบพลันจากการท้องเสียเรื้อรัง เตือนบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร หมายถึง การติดเชื้อของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจากแบคทีเรีย รองลงมาคือเชื้อไวรัสและปรสิต โดยมีอาการหลักคือ การปวดท้องที่อาจเกิดได้ที่ช่องท้อง ไม่มีอาการปวดเฉพาะจุด ร่วมกับอาการท้องเสีย มีไข้ได้ โดยลักษณะอาการมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที เรียกว่า การติดเชื้อเฉียบพลัน
  2019-08-30, 20:44
 • Friday, August 30, 2019
  20:19
  รพ.ชุมแพ ขอนแก่น ยกระดับบริการผ่าตัด ผู้ป่วยปลื้มนัดผ่านิ่วในถุงน้ำดีใช้เวลาแค่ 3 วัน
  โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น โชว์ศักยภาพยกระดับบริการผ่าตัดแบบ One Stop Service ทั้งการผ่าตัดส่องกล้อง ผ่าตัดแผลเล็ก และผ่าตัดวันเดียวกลับ พร้อมย้ำให้บริการผู้ป่วยบัตรทองด้วยมาตรฐานเดียวกับสิทธิข้าราชการ ด้านผู้ป่วยปลื้มนัดผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีใช้เวลาแค่ 3 วัน ไม่ต้องรอคิวนานนับเดือน
  2019-08-30, 20:19
 • Friday, August 30, 2019
  15:44
  คร.ร่วม สคบ.สตช.จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสุขภาพนำนิโคตินเข้าร่างกาย
  กรมควบคุมโรค ร่วม "สคบ.-สตช." จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า มูลค่าของกลาง 10 ล้าน  เผยอันตรายสุขภาพนำนิโคตินเข้าร่างกาย เสี่ยงหัวใจ หลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าวการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ณ ชั้น 1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าว
  2019-08-30, 15:44
 • Friday, August 30, 2019
  15:29
  สธ.เผยสถานบริการสาธารณสุขเสี่ยงพายุโซนร้อน 211 แห่ง ใน 15 จังหวัด
  กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ให้สถานบริการในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน “โพดุล” เพื่อให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักในบางพื้นที่จากพายุโซนร้อนโพดุล ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ดังนี้ 1.ให้สถานบริการทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สำรวจความแข็งแรงของอาคาร หลังคา ป้าย สิ่งก่อสร้างที่เป็นอันตราย ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบระบบระบายน้ำ เตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง ขนย้ายเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่สูง
  2019-08-30, 15:29

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน