เรื่องเด่น
 • Sunday, February 24, 2019
  10:47
  นพ.ธีระ วรธนารัตน์ : กัญชา...นโยบายที่ควรทบทวน?
  “หากใครได้อ่านบทความวิชาการล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เรื่องเกี่ยวกับ "การใช้กัญชาทางการแพทย์" จะเห็นได้ว่ากระแสการเดินเรื่องกัญชาเริ่มไปคนละทางกับไทย ต่างกันราวฟ้ากับเหว”
  2019-02-24, 10:47
 • Friday, February 22, 2019
  12:02
  หากพบลูกมีรูปเท้าผิดปกติ ควรรีบรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้ อาจเดินผิดปกติ
  แพทย์เตือนหากพบความผิดปกติของรูปเท้าในเด็กแรกเกิดควรรีบรักษา ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเดินผิดปกติ แนะคุณแม่ตั้งครรภ์ควรฝากครรภ์กับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐาน ป้องกันลูกน้อยห่างไกลจากโรคเท้าปุก
  2019-02-22, 12:02
 • Friday, February 22, 2019
  11:50
  สธ.จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”
  กระทรวงสาธารณสุข จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ พร้อมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” พบกับ 200 ตำรับยาดี บริการตรวจโรคกับหมอพื้นบ้าน แจกต้นสมุนไพรดูแลไตทุกวัน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
  2019-02-22, 11:50
 • Friday, February 22, 2019
  11:38
  สธ.เพิ่มการผลิตแพทย์ประจำบ้าน ‘อายุรกรรม-ศัลยกรรม’ รอบพิเศษ สาขาละเกือบ 500 คน
  กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบพิเศษ สาขาอายุรกรรมและศัลยกรรม ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เผยต้องการเพิ่มสาขาละเกือบ 500 คน
  2019-02-22, 11:38
 • Thursday, February 21, 2019
  10:44
  กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ ‘เพิ่มยามะเร็งอีก 1 รายการ’ เบิกจ่ายตรงได้
  กรมบัญชีกลางเตรียมประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มเติม เพิ่มยามะเร็งอีก 1 รายการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน คาดว่าจะเริ่มใช้เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป
  2019-02-21, 10:44
 • Wednesday, February 20, 2019
  18:36
  รพ.ราชวิถี นำระบบไอทีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสู่ ‘Smart Hospital’
  โรงพยาบาลราชวิถี พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการให้เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital ด้วยนโยบาย Smart Healthcare นำระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจัดเก็บระบบข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ระบบยา ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร ตลอดจนระบบจัดการคิวอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา การเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการ มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในการรักษา ลดความแออัด และลดระยะเวลาการรอคอย
  2019-02-20, 18:36
 • Wednesday, February 20, 2019
  10:13
  แนะศึกษาแนวทางญี่ปุ่น ตั้งกองทุนช่วยครอบครัวทารกสมองพิการจากการคลอด ช่วยลดฟ้องร้อง
  อดีตประธานบอร์ด HA แนะศึกษาแนวทางญี่ปุ่น จัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือครอบครัวที่มีทารกสมองพิการจากการคลอด” ซื้อประกันคุ้มครองการคลอดไม่ปกติ สนับสนุนครอบครัวคนไข้ระยะยาวในการเลี้ยงดู ทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งจากการทำคลอดที่มีภาวะไม่ปกติ ช่วยลดการฟ้องร้อง สร้างความมั่นใจคนไข้และหมอสูติ หลังจำนวนนักศึกษาเลือกเรียนหมอสูติลดลง ขณะที่หมอสูติในระบบหันมาบริการด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์แทน
  2019-02-20, 10:13
 • Tuesday, February 19, 2019
  11:01
  งานวิจัยชี้ยิ่ง รพ.สต.ซี้กับท้องถิ่นยิ่งอยากถ่ายโอน พร้อมเสนอ 3 รูปแบบกระจายอำนาจ
  งานวิจัยปริญญาเอกชี้ ยิ่ง รพ.สต. มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นแนบแน่น ยิ่งมีแนวโน้มอยากถ่ายโอนไปสังกัด อปท. พร้อมเสนอ 3 รูปแบบกระจายอำนาจ ถ้าพื้นที่เข้มแข็ง ความสัมพันธ์ดี ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถถ่ายโอนไปได้เลย แต่หากความสัมพันธ์ยังไม่แนบแน่นควรใช้กองทุนสุขภาพตำบลเป็นตัวเชื่อม
  2019-02-19, 11:01
 • Monday, February 18, 2019
  16:18
  สบส.แจงมติ คกก.สถานพยาบาล ไม่ห้ามผู้ป่วยซื้อยานอกสถานพยาบาล
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ที่ให้ยาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาล ยังไม่ใช่ข้อยุติจนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเห็นชอบ ยันยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่เคยห้ามผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปซื้อยานอกสถานพยาบาล เพราะเป็นสิทธิผู้ป่วย
  2019-02-18, 16:18
 • Monday, February 18, 2019
  15:21
  สธ.เข้มมาตรการความปลอดภัยใน รพ. เพื่อผู้ป่วย-เจ้าหน้าที่ปลอดภัย
  กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตโรงพยาบาล จัดเวรยาม เช็คสภาพกล้องวงจรปิด ระบบเข้าออกห้องฉุกเฉิน และให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานปลอดภัย
  2019-02-18, 15:21
 • Monday, February 18, 2019
  14:19
  เห็นชอบ ‘แผน 10 ปีพัฒนากำลังคนสุขภาพ’ ปฏิรูปทั้งระบบ ‘ผลิต กระจาย จัดการ’ มุ่งลดเหลื่อมล้ำ
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2561-2570) เตรียมรับทุกความท้าทายในอนาคต ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ โดยมุ่งปฏิรูประบบการผลิต การกระจายและบริหารจัดการกำลังคน บูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลกำลังคนที่เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
  2019-02-18, 14:19
 • Monday, February 18, 2019
  14:06
  สปสช.-สมาคมเบาหวานพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย ติดตามรักษาต่อเนื่อง ไม่หลุดจากระบบ
  สปสช.ประสาน “หน่วย 50(5) ศูนย์คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพ” ดูแล “น้องไอซ์ ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1” เข้าถึงการรักษาต่อเนื่อง เผยเหตุติดขัดเพราะยังไม่ย้ายหน่วยบริการ ทำใช้สิทธิบัตรทอง รพ.ในพื้นที่ไม่ได้ พร้อมระบุจับมือสมาคมโรคเบาหวานฯ พัฒนามาตรฐานอุดช่องว่าง ติดตามรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ต่อเนื่อง ไม่ว่าผู้ป่วยจะย้ายไปยังพื้นที่ใดจะมีการติดตามและส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาได้ เริ่มปี 2562 นี้
  2019-02-18, 14:06
 • Monday, February 18, 2019
  12:59
  “น้องไอซ์” ได้รักษาเบาหวานต่อเนื่องแล้ว หลังหลุดจากระบบเหตุย้ายตามพ่อ
  หน่วย 50 (5) หรือหน่วยงานคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ จ.นนทบุรี รุดช่วยเหลือน้องไอซ์ ผู้ป่วยเบาหวาน เข้าถึงสิทธิการรักษา ประสานเปลี่ยนหน่วยบริการให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง หลังเคยเข้ารักษาตามสิทธิที่ รพ.ราชวิถี แต่ย้ายตามพ่อจนทำให้หลุดไปจากระบบการรักษา
  2019-02-18, 12:59
 • Saturday, February 16, 2019
  10:16
  เครือข่ายลดอุบัติเหตุหนุนห้ามขายเหล้า 13 เม.ย. ชี้ห้ามขาย 1 วัน ช่วยคนรอดตายกว่า 100 คน
  เครือข่ายลดอุบัติเหตุ ประกาศหนุน สธ.ห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์ 13 เม.ย. เผยเหตุตายจากดื่มแล้วขับสูงถึงร้อยละ 47.56 ชี้ห้ามขาย 1 วัน เท่ากับช่วยชีวิตคนรอดตายกว่า 100 คน ลดเกิดเหตุ-บาดเจ็บเกือบ 1,000 คน 
  2019-02-16, 10:16

ความคิดเห็นล่าสุด

Anonymous
5 วัน 10 ชั่วโมง ago
...
owow2000
5 วัน 14 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Anonymous
5 วัน 10 ชั่วโมง ago
...
owow2000
5 วัน 14 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน