, , ,

“ยิ่งลักษณ์” เปิดสมัชชาและปาฐกถาพิเศษ “หลักประกันชีวิต สิทธิแรงงานนอกระบบ”

Sat, 2012-10-06 10:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.55 เวลา 14.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสมัชชาแรงงานนอกระบบและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักประกันชีวิต สิทธิแรงงานนอกระบบ : สุขภาพ สวัสดิการ และงานที่มั่นคง” จัดโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยมีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ผู้แทนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ผู้แทนกลุ่มแรงงานนอกระบบในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพฯ ประมาณ 800 คน และสื่อมวลชนเข้าร่วม