, , , , , , , , , ,

สธ.ขึ้นป้ายต้านรัฐบาลโกง ชวนติดที่รพ.และรถตู้ทั่วประเทศ

Wed, 2014-02-26 16:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วันที่ 26 ก.พ. 57 ที่กระทรวงสาธารณสุข-เมื่อเวลา 13.00 น. ประชาคมสาธารณสุข ส่วนหนึ่งของเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กว่า 500 คน รวมตัวกันที่หน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อรณรงค์ และประกาศเจตนารมณ์ไม่เอารัฐบาลที่โกงประชาชน นำโดยนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. โดย นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การรวมตัวของประชาคมสาธารณสุข ในวันนี้ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ 2 ข้อ คือ 1. ขอประณามความรุนแรงทุกคนรูปแบบ ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มใด 2.ไม่ยอมรับรัฐบาลที่โกงประชาชนไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากพรรคการเมืองใดก็ตาม ด้วยการขึ้นป้ายข้อความว่า "ไม่ยอมรับรัฐบาลที่โกงประชน" ซึ่งขณะที่ทาง รพ.ศิริราช รพ.ต่างๆ ในสังกัด สธ. ทั่วประเทศได้ดำเนินกิจกรรมแบบเดียวกันนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างจะขอเริ่มต้นด้วยการปฏิรูป สธ. ขจัดการคอรัปชั่น ด้วยการสร้างประชาคมสาธารณสุขเพื่อทำการตรวจสอบการถ่วงดุลอำนาจ ให้เป็นการตรวจสอบระดับกระทรวงฯ ระดับเขต และระดับจังหวัด ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนกลับไปสร้างประชาคมของตัวเองให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะประชาคมระดับกรมซึ่งยังไม่มีการรวมตัวกัน หวังว่าจากนี้ไปการเดินทางของประชาคมสาธารณสุขจะเข้มแข็งมากขึ้น