ลงนามร่วมมือ ป้องกันภัยพิบัติระดับเอเชีย

Fri, 2014-05-30 10:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และนายเชน ไร้ท์ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุขกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เพื่อพัฒนาและยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินในกรณีภัยพิบัติ ณ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อเร็วๆ นี้