เปิดตึก รพ.เลิดสิน รองรับผู้ป่วยนอกแบบครบวงจร

Fri, 2014-07-11 15:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก และอาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อรองรับและให้บริการผู้ป่วยนอก โดยมีนายแพทย์สมพงษ์  ตันจริยภรณ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ต้อนรับ  ณ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร