ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ดสปสช.เลือก นพ.จรัล ตฤณวุฒพงษ์ บอร์ดสปสช.ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมบอร์ดสปสช. หรือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังจากไม่ได้มีการประชุมกว่า 2 เดือน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการประกาศขยายสิทธิประโยชน์ด้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง โดยเห็นชอบเพิ่มเติมยาจำเป็นแต่มีราคาแพง 4 รายการ สำหรับรักษาโรคมะเร็งและไวรัสตับอักเสบซี 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง