ร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น แก้ปัญหาวัณโรค

Thu, 2014-08-28 16:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

28 ส.ค. 57 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาวัณโรค ความร่วมมือนี้เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองการดำเนินงานโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ  โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในการวิจัยจากรัฐบาลญี่ปุ่นมูลค่า 50 ล้านบาท และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยโตเกียว สถาบันวิจัยวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น   สถาบันริเคน (RIKEN) และโรงพยาบาลโรคปอด Fukujuji hospital โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นนี้จะดำเนินการผ่านทาง Japan Sciences and Technology agency และ Japan International Cooperation Agency (JICA) ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอีกประมาณกว่า 20 ล้านบาท