เปิดตัว Oncothermia รักษามะเร็ง ครั้งแรกในไทยและอาเซียน

Wed, 2014-10-15 22:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดตัวการใช้ Oncothermia รักษามะเร็งด้วยความร้อน เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่ 10 ต.ค.57