ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.57 ที่กระทรวงสาธารณสุข – เมื่อเวลา 11.30 น. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ป่วย อาทิ เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายผู้ป่วยหัวใจ เครือข่ายผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ นำโดย น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยตัวแทนประมาณ 50 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สาธารณสุข) เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการบริหารระบบกับการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ