ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมผู้ป่วยที่นอนติดเตียงที่ได้รับการดูแลจากทีมหมอประจำครอบครัว ที่ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมี เมื่อวันที่ 9 ม.ค.58