, , , ,

ประชาพิจารณ์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Fri, 2015-01-30 22:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วันที่ 29 ม.ค.58 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมรวบรวมข้อเสนอจากผู้ให้บริการและเครือข่ายด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าสู่เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2558 โดยการประชุมรับฟังความเห็นส่วนผู้ให้บริการนี้ ได้กำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ขณะที่การรับฟังความเห็นในส่วนผู้รับบริการ ทั้งประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  ทั้งนี้จะมีการสรุปเพื่อนำเสนอเวทีรับฟังความเห็นฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข เป็นประธานต่อไป