, ,

นพ.รัชตะ-นพ.สมศักดิ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 7

Tue, 2015-02-10 12:59 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการ เขตสุขภาพที่  7 ประกอบด้วย 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม) ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558