ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง“การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” โดยมี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทน 24 หน่วยงานร่วมเป็นพยานลงนามบันทึกข้อตกลง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558