, , , ,

เปิด OPD รพ.ไทรน้อย รองรับการเติบโตของชุมชนชานเมือง

Tue, 2015-09-22 19:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกขนาด 4 ชั้น ซึ่งใช้งบก่อสร้าง 47 ล้านบาท จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล รองรับการเติบโตของชุมชนชานเมือง ณ โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี