หารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข

Sun, 2015-10-18 19:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ นายโจอาควิน ดูอาโต (Mr. Joaquin Dauto) Worldwide Chairman, Pharmaceuticals of Johnson and Johnson และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยมี พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะร่วมให้การต้อนรับ ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558