, ,

‘นพ.สุรัคเมธ’ คว้ารางวัลวิจัยญี่ปุ่น 'ค้นหายีนเสี่ยงวัณโรค'

Mon, 2015-11-09 20:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล หัวหน้าศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยไทยคว้ารางวัล JHG Young Scientist Award ของสมาคมพันธุศาสตร์มนุษย์แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยการค้นหายีนที่เป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค (Utilizing genetic and environmental information in public health) ซึ่งช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ในการวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ของวัณโรค ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้