วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทล่าสุด 11 ชั่วโมง 26 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

เกาะติดสถานการณ์

Monday, December 26, 2016 - 17:45
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับบ้านฉลองช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 อย่างปลอดภัย กำชับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมบุคลากรกว่า 100,000 คน รถพยาบาลฉุกเฉินเกือบ 5,000 คันพร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งขอความช่วยเหลือโทร.1669 ขอความร่วมมือประชาชน“ปฏิบัติตามกฎ ดื่ม-ง่วงไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย และใส่ใจผู้ร่วมทาง”
Monday, December 26, 2016 - 17:26
คกก.ยาสูบแห่งชาติทบทวนแนวทางควบคุมการบริโภคยาสูบ เดินหน้ายุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 เน้นบูรณาทำงานร่วมกับ ก.ศึกษาธิการและ ก.พัฒนาสังคมฯ สร้างความตระหนักโทษพิษภัยบุหรี่ตั้งแต่ปฐมวัย 0-5 ปี 
Thursday, December 22, 2016 - 13:32
ชูประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สร้างเครื่องมือสานพลังทุกฝ่ายในสังคม เปิดพื้นที่กลาง ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนปัญหา แนะ คิด แก้ไข ด้วยตนเอง ปูทางสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Tuesday, December 20, 2016 - 14:24
“หมอสมาน” เอาผิดร้านเหล้าเชียงราย โพสต์โปรโมชั่นดื่มไม่อั้นผ่านโซเชียล เตือนประชาชนทั่วไปแชร์สุ่มเสี่ยงมีความผิด ด้านนักวิชาการห่วงเทศกาลปีใหม่ ธุรกิจน้ำเมาทำการตลาดหนัก วอนผู้ใช้สื่ออย่าตกเป็นเครื่องมือ
Tuesday, December 20, 2016 - 14:14
สมัชชาสุขภาพสมุทรสงคราม ลุยสร้าง “มาตรฐานแม่กลอง” เริ่มจากคุณภาพน้ำดื่มตู้กดน้ำหยอดเหรียญ เพื่อสานพลังเคลื่อนเรื่องเล็กสะท้อนภาพใหญ่ พบในจังหวัดสมุทรสงคราม เกินครึ่งคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะระบบกรองน้ำ ต้นสายปลายเหตุมาจากชุมชนยังขาดความเข้าใจเรื่องคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่บริโภค โดยคิดว่าน้ำที่ได้จากตู้ถือเป็นน้ำสะอาดไม่ต้องตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งสานพลังเคลื่อนเรื่องเล็กสะท้อนภาพใหญ่
Friday, December 16, 2016 - 21:18
ผลสำรวจเยาวชนไทย 92% พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เผยพฤติกรรมวัยรุ่นที่สวนทาง ถูกปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า กระแสบริโภคนิยม แนะบรรจุหลักสูตรปรัชญาพอเพียงในการเรียนการสอนทุกระดับ
Thursday, December 15, 2016 - 17:03
สปสช.เขต 4 สระบุรี สร้างความเข้าใจหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตที่เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรง 51 แห่ง มี รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  นำร่อง สานนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทั่วถึง เน้นให้ผู้สิทธิได้รับบริการใกล้บ้าน ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสะดวก ลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท. อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
Tuesday, December 13, 2016 - 22:19
กรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตร Training for Trainer ยกระดับมาตรฐานผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) บริการด้วยใจสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุไทย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ ในสัดส่วน Care manager 1 คน ต่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 35 - 40 คน
Friday, December 9, 2016 - 21:13
สพฉ.ย้ำได้เร่งพัฒนามาตรฐานรถพยาบาลและรถกู้ชีพฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เผยมีรถที่ผ่านการรับรองแล้วร้อยละ 71 พร้อมเดินหน้าจัดทำแอพลิเคชั่นให้ประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานรถพยาบาลได้ด้วยตนเองเพื่อความมั่นใจ
Friday, December 9, 2016 - 20:54
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเก่า ร่วมกันระดมความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ ร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 วันที่ 21- 23 ธันวาคมนี้

Pages