วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560
อัพเดทล่าสุด 9 ชั่วโมง 17 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

เกาะติดสถานการณ์

Wednesday, May 23, 2012 - 22:08
Berli Jucker (BJC) plans to set up its own pharmaceutical manufacturing plant and to launch its first healthcare stores this year to support its supply chain, which currently relies on imported products. 
Wednesday, May 23, 2012 - 22:00
ข่าวสด 24 พ.ค. 55-องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความสำคัญเรื่องงานวิจัย โดยยกตัวอย่างไทย ซึ่งทำวิจัยเรื่องความคุ้มค่าในการใช้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกว่า เป็นข้อมูลที่เข้มแข็งทำให้รัฐบาลมีแนวทางการใช้งบเหมาะสม
Wednesday, May 23, 2012 - 21:56
ประชาชาติธุรกิจ  24 พ.ค. 55-เบอร์ลี่ ยุคเกอร์บุกตลาดเวชภัณฑ์เต็มสูบ รุกธุรกิจยาตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำ ผนึกพันธมิตรบริษัทยายักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ ทุ่มสร้างโรงงานไบโอเทค เน้นยารักษามะเร็ง พร้อมเปิด "เฮลท์สโตร์" ฉีกวัตสันบู๊ทส์ ทดลองคอนเซ็ปต์ในศูนย์การค้าไตรมาส 2-3 นี้
Wednesday, May 23, 2012 - 21:53
กทม.มีแนวนโยบายในการดำเนินโครงการ 100 ปี ฟรีทุกอย่าง ซึ่งเป็นการจัดบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ที่มีอายุ100ปี ขึ้นไป อาทิ บริการตรวจรักษาโรคถึงบ้าน ห้องพิเศษฟรี โดยสารรถไฟฟ้า (BTS)ฟรี ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียดคาดว่าจะมีความชัดเจน ในวันที่ 12 ส.ค. นี้ 
Wednesday, May 23, 2012 - 21:22
"สำนักระบาด"เตือนหาของป่าหน้าฝนระวัง"มาลาเรีย" ชี้"ไข้เลือดออก"ก็อยู่ในช่วงขาขึ้น
Wednesday, May 23, 2012 - 20:22
ผลวิจัยชี้ สูบบุหรี่จัดเสี่ยงมะเร็งช่องปากมากกว่าปกติ 3.16 เท่า ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป กินเหล้า เคี้ยวหมาก เสี่ยงมากสุด สสส.โยนคนไทยต้องรู้จักสังเกตโรคเอง แต่ยังหนุนเครือข่ายทันตแพทย์ ช่วยตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากให้กลุ่มเสี่ยง บอกพบเร็ว-รักษาหาย-จ่ายน้อย
Wednesday, May 23, 2012 - 20:17
ชี้วัคซีน HPV ต้นทุน 90 บาท วอนรัฐบาลรู้ทันธุรกิจยาเผยข้อมูลฉีดวัคซีน 1 ครั้งยืดอายุ 7 วัน เชื่อไม่คุ้มเท่ารณรงค์ลดบุหรี่ 
Wednesday, May 23, 2012 - 20:06
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขแนวชายแดนทั่วประเทศ เฝ้าระวังปัญหายามาลาเรียปลอมต่อเนื่อง เผยผลการเฝ้าระวัง ใน 22 จังหวัดไม่พบปัญหามากว่า 5 ปี แนะประชาชน ช่วงฤดูฝนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของโรค หากป่วยมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะและมีประวัติเข้าป่า ให้พบแพทย์ตรวจรักษา อย่าซื้อยากินเอง โรคนี้ต้องใช้ยาเฉพาะโรค ยาปฏิชีวนะหรือยาลดไข้ทั่วไปใช้ไม่ได้ สถิติในรอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ทั่วประเทศมีรายงานป่วยกว่า 5,000 ราย
Wednesday, May 23, 2012 - 20:04
ปารีส-นักวิจัยพบมาลาเรียปลอมระบาดในอาเซียน-แอฟริกา ซ้ำเติมโชคร้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากยุงลายที่ต้องเสียชีวิตเพราะโรคร้ายนี้กว่า 1 ล้านราย
Wednesday, May 23, 2012 - 16:20
กระทรวงสาธารณสุข ถวาย 2 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด้จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ได้แก่ โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติผู้เจ็บป่วยประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ วงเงินงบประมาณ 70 ล้าน และโครงการปั่นจักรยาน “ชายทะเล สู่ชายแดน” ใน 5 จังหวัดภาคกลาง สร้างกระแสการออกกำลังกาย

Pages

23.20.157.174

23.20.157.174
1377