วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทล่าสุด 11 ชั่วโมง 33 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

เกาะติดสถานการณ์

Tuesday, May 15, 2012 - 08:49
ครม.ไฟเขียวค่าตอบแทนพิเศษพนักงานองค์การเภสัชกรรม
Tuesday, May 15, 2012 - 08:36
บอร์ดสปสช.เพิ่มจ่ายชดเชยเยียวยาความเสียหายตามม.41 กรณีทารกเสียชีวิตระหว่างคลอด เพิ่มจาก 1.2 แสนบาท เป็น 2 แสนบาท
Monday, May 14, 2012 - 20:55
สธ.พัฒนาทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนที่มารับบริการในสถานพยาบาล และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ที่มารับบริการ สร้างความพึงพอใจ ลดปัญหาร้องเรียน 
Monday, May 14, 2012 - 20:36
วิทยาเปิดเผยสถิติในรอบ 5 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วยจากการรับประทานอาหารและน้ำไม่สะอาด รวมกว่า 5 แสนราย เสียชีวิต 16 ราย และอาหารที่ปรุงรสหนักมันหวานเค็ม ยังก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ค่าใช้จ่ายรักษาปีละกว่า 3 แสนล้านบาท ออกนโยบายแก้ไข โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดกว่า 900 แห่ง เป็นต้นแบบครัวโภชนาการ กินแล้วสุขภาพดี ลดป่วยและลดโรค
Monday, May 14, 2012 - 20:33
  หมอสุรวิทย์ รมช.สธ. เตือนอันตรายจากด้วงก้นกระดก  ขับสารพิษ เป็นอันตรายต่อผิวหนัง หากเข้าตามีอันตรายถึงตาบอด ส่วนด้วงน้ำมัน รับประทานแค่ 3 ตัวพิษร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตได้
Monday, May 14, 2012 - 20:23
เช็คมติครม.แต่งตั้ง นพ.จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ เป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กลุ่มงานพัฒนาและรักษามาตรฐานการตรวจวินิจฉัย กลุ่มมาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
Monday, May 14, 2012 - 15:16
รมว.สธ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีมติเลือก นพ.วินัย สวัสดิวร เป็นเลขาธิการสปสช. ต่ออีกสมัยด้วยคะแนน 22 คะแนน ขณะที่นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ได้ 7 คะแนน และนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ไม่มีผู้ลงคะแนนให้ บอร์ดสปสช.ปรับให้มีการประเมินเลขาธิการทุก 6 เดือน จากเดิมประเมินการทำงานปีละครั้ง
Monday, May 14, 2012 - 10:43
  แพทยสภารับประชาคมอาเซียนปี 2558 เน้นแพทย์เรียนหลักสูตรอังกฤษ พัฒนาศักยภาพ พร้อมคุมใบอนุญาตแพทย์ต่างชาติ ทำงานในไทยแค่ 1 ปี
Monday, May 14, 2012 - 10:36
  ไทยเดินหน้า ต่อยอดวัคซีนเอดส์ 2 โครงการ อาร์วี 305-306 หลังปี 2552 ประสบความสำเร็จลดการติดเชื้อได้ 31% คาดอีก 3 ปี สรุปผล 
Monday, May 14, 2012 - 08:53
  หวั่นภาวะสมองไหลหลังเปิดเสรีอาเซียน โรงพยาบาลเอกชนวอนรัฐเปิดช่องร่วมผลิตแพทย์เฉพาะทาง

Pages