วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
อัพเดทล่าสุด 14 ชั่วโมง 34 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

คนนอกข่าว

Monday, March 16, 2015 - 11:46
ช่วงระยะเวลา 12 ปี ของการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลให้กับชาวบ้าน อ.แม่ฟ้าหลวง ทพญ.ปาริชาติ ลุนทา ผอ.รพ.แม่ฟ้าหลวง ได้ทำหน้าที่บริหารและจัดระบบบริการรักษาพยาบาล เพื่อให้ชาวบ้านที่นี่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างด้านสิทธิการรักษาที่เป็นปัญหาท้าทายในการจัดการก็ตาม ซึ่งจุดเด่นของที่นี่ คือ รพ.จะเน้นบริการผู้ป่วยก่อน ไม่ถามสิทธิ เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยกและเปรียบเทียบกัน ในกรณีผู้ไม่มีสิทธิรักษา แม้ว่าจะมีการเรียกเก็บค่ารักษา แต่หากผู้ป่วยไม่มีเงินก็จะไม่บังคับ เพียงแต่ รพ.ต้องทำบัญชีให้ถูกต้องโดยจัดอยู่กลุ่มค้างชำระและรับการอนุเคราะห์การรักษา กระบวนการเรื่องสิทธิเหล่านี้จะดำเนินการภายหลังการรักษา
Tuesday, March 3, 2015 - 12:39
จากประสบการณ์ 5-6 ปี ของการดำเนินงาน “ทีมหมอครอบครัว” ที่ รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี จนเป็นที่ยอมรับและได้มีการขยายรูปแบบการจัดตั้งทีมหมอครอบครัวไปยังจังหวัดอื่นๆ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการ รพ.แก่งคอย กล่าวว่า จุดเริ่มต้น “ทีมหมอครอบครัว” ที่นี่ เกิดจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เนื่องจากภายหลังจากที่รับการรักษาจนอาการดีขึ้นและออก รพ.ไปแล้ว มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องกลับเข้ารักษาที่ รพ. ใหม่ และวนอยู่อย่างนี้ ส่วนใหญ่มาจากแผลกดทับและภาวะโรคที่ลุกลาม ซึ่งจากการติดดตามของเจ้าหน้าที่ รพ. พบว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากการขาดการดูแลต่อเนื่อง คนในครอบครัวขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วย         
Thursday, February 26, 2015 - 08:44
ตลอดระยะ 29 ปีที่ผ่านมาของนักต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของชนเผ่าต่างในประเทศไทยของ วิวัฒน์ ตามี่ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทำให้เขารู้ว่า การไม่ได้สัญชาติไทยของขนเผ่าต่างๆ ที่เกิดในประเทศไทย มีพ่อแม่เป็นคนไทย คือความไม่ยุติธรรมของสังคมที่หยิบยื่นให้พวกเขาแบบที่พวกเขาไม่ต้องการ
Sunday, February 22, 2015 - 19:49
ในภาพรวมที่คนรู้จักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คือ หน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย แต่มีอีกบทบาทหนึ่งที่น้อยคนจะรู้จักนั่น คือ บทบาทส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนเฉพาะกลุ่มได้มีสิทธิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้สัญชาติ 
Sunday, February 15, 2015 - 19:33
นายภูไท อยู่ลือ ตำแหน่งล่ามแปลภาษาต่างประเทศ รพ.แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เล่าให้ฟังว่า มาทำงานที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงเมื่อปี 2543 ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และหลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นล่ามภาษาต่างประเทศ เนื่องจากว่า ในแต่ละวันที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงจะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่พบคือ การสื่อสารที่สับสนระหว่าง แพทย์ พยาบาล กับคนไข้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาที่พูดในของเผ่าของเขาเอง ซึ่งต่างจากเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันได้เรียนหนังสือจึงพูดสื่อสารภาษากลางได้
Sunday, February 8, 2015 - 15:13
ชุมชนจะเข้มแข็งได้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะต้องอยู่ดี กินดี มีความสุข ชุมชนนั้นถึงจะพัฒนาไปได้ นอกจากนี้การมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งจะส่งผลให้การพัฒนาชุมชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชน และอสม. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าของรางวัลชัยนาทนเรนทร สาขาผู้นำชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557
Sunday, February 1, 2015 - 09:57
เกษร วงศ์มณี หรือ หมอหน้อย เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ผลักดัน โครงการ 2 บาทลงขันสร้างสรรค์โรงพยาบาลตำบลในพื้นที่อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จนกลายเป็นชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันว่า รพ. 2 บาท ซึ่งเป็นการทำงานส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก กวาดรางวัลมาหลากหลาย และล่าสุด ก็ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจาก โครงการ Asia Pacific Alliance on Human Resources for Health (AAAH) ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านกำลังคนสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก และนับเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้
Saturday, January 24, 2015 - 11:51
ในทางทันตสาธารณสุขการใช้เม็ดสีย้อมฟันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟันให้กับเด็ก แต่เม็ดสีย้อมฟันที่มีนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับสมโรงพยาบาลของรัฐที่อาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ฐาปกรณ์ พลอยพันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ตะเคียนบังอิง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ที่นำเอาดอกเฟื่องฟ้าและใบฝรั่ง วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ทำเป็นสีย้อมฟัน ซึ่งเคยได้นำมาจัดแสดงในการประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขในปีที่ผ่านมา
Thursday, January 15, 2015 - 16:38
เป็นที่ทราบกันดีว่า รพ.อุ้มผาง เป็นหนึ่งในรพ.ชายแดนหลายแห่ง ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่พิเศษ เนื่องจากประชากรในพื้นที่กว่าครึ่งไม่มีสิทธิประกันสุขภาพใดๆ ซึ่งรพ.อุ้มผางได้แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะในรพ. ไม่รวมการดูแลภายนอกรพ. ที่มีโครงการเชิงรุก ในรพ.สต. หรือในสุขศาลาพระราชทาน เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห์” ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี และรพ.จะมีหนี้ต่างๆ สะสมขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการภายในรพ.นั้น จะใช้หลักการว่า จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อทำแล้ว จึงค่อยไปขอรับการช่วยเหลือจากคนอื่น
Saturday, January 10, 2015 - 18:19
“ในโรงพยาบาลแต่ละวันจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นจำนวนมาก แต่ละโรคมีข้อจำกัดด้านอาหารที่แตกต่างกันไป ต้องอาศัยใจรักในงานที่ทำ และมีความรู้เรื่องโภชนาการ เพื่อจัดสรรเมนูอาหารให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม” นางออม กิตติพร หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงหัวใจของการเป็นนักโภชนากรในโรงพยาบาลที่ดี

Pages