คุณเห็นด้วยกับมาตรการ สธ.เพิ่มความปลอดภัยให้ จนท.รพ.สต.ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาหรือไม่

ความคิดเห็นล่าสุด

อิทธิพงศ์ ลมุนพันธ์
4 ชั่วโมง 40 นาที ago
วิศิษฎ์ ตันตินิมิตโชค
5 ชั่วโมง 35 นาที ago
ทรงพล ทิพยวงศ์
5 ชั่วโมง 55 นาที ago
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
6 ชั่วโมง 12 นาที ago
ศุภชัย อึ้งจุติวงศ์
6 ชั่วโมง 47 นาที ago
นพมาศ จิระวัฒนาสมกุล
6 ชั่วโมง 51 นาที ago
สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล
6 ชั่วโมง 51 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อิทธิพงศ์ ลมุนพันธ์
4 ชั่วโมง 40 นาที ago
วิศิษฎ์ ตันตินิมิตโชค
5 ชั่วโมง 35 นาที ago
ทรงพล ทิพยวงศ์
5 ชั่วโมง 55 นาที ago
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
6 ชั่วโมง 12 นาที ago
ศุภชัย อึ้งจุติวงศ์
6 ชั่วโมง 47 นาที ago
นพมาศ จิระวัฒนาสมกุล
6 ชั่วโมง 51 นาที ago
สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล
6 ชั่วโมง 51 นาที ago
กลับด้านบน