ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ใช้สิทธิบัตรทองรักษาแผนไทยคลินิกอบอุ่น กลับมาเดินได้ หลังทนทุกข์ 10 ปี