สมาคมแพทย์ผิวหนังเตรียมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 24 ม.ค.นี้