ฤาถึงเวลา ‘สปสช.’ ไร้ตัวตน ใบตองแห้งสะท้อนสถานการณ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย