นพ.โสภณ เมฆธน

Tue, 2016-08-23 14:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สสส.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรในเรื่องงบประมาณ บุคลากรและวิชาการ ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง”