นพ.โสภณ เมฆธน

“ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สสส.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรในเรื่องงบประมาณ บุคลากรและวิชาการ ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง”

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน