ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

“พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ของไทย มีอายุ 34 ปีแล้ว อีกทั้งปัจจุบันบริบทของสังคมไทยเปลี่ยนไป จึงสมควรที่จะปฏิรูปแพทยสภาไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูประบบสาธารณสุข จึงขอเสนอว่า 1.ให้มีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภา ในสัดส่วน 50% 2.ลดจำนวนคณะกรรมการลงเพื่อความคล่องตัว 3.กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ” 

ความคิดเห็นล่าสุด

กรกฎ อินต๊ะผัด
15 ชั่วโมง 41 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กรกฎ อินต๊ะผัด
15 ชั่วโมง 41 นาที ago
กลับด้านบน