นพ.โสภณ เมฆธน

“ขณะนี้บุคลากรสาธารณสุขงานหนักจริง ๆ อยากให้ประชาชนเข้าใจ ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยกันดูแลตนเองในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค…เรายินดีรับฟังและแก้ไข อย่าโจมตีต่อว่ากัน เพื่อไม่ให้คนดีๆ เสียกำลังใจ พยายามรักษาคนดีให้อยู่ในระบบราชการ”

 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
3 ชั่วโมง 51 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
3 ชั่วโมง 51 นาที ago
กลับด้านบน