นพ.โสภณ เมฆธน

Mon, 2017-07-31 18:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“ขณะนี้บุคลากรสาธารณสุขงานหนักจริง ๆ อยากให้ประชาชนเข้าใจ ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยกันดูแลตนเองในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค…เรายินดีรับฟังและแก้ไข อย่าโจมตีต่อว่ากัน เพื่อไม่ให้คนดีๆ เสียกำลังใจ พยายามรักษาคนดีให้อยู่ในระบบราชการ”

 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข