รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

Wed, 2017-08-09 19:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

"ปกติท้องถิ่นควรทำได้ทุกเรื่อง เว้นแต่เรื่องใหญ่ที่ทำไม่ได้จึงต้องใส่ไว้ในกฎหมาย แต่ปัจจุบันกลับกัน กลายเป็นต้องมาดูกันว่าท้องถิ่นทำอะไรได้บ้าง สตง.คุมแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่เรื่องผู้สูงอายุ"