รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

Sat, 2017-08-19 12:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“ถ้าเราจะเถียงกันอยู่ว่าจะแยกเงินเดือนหรือจะรวมอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีทางจบ ฉะนั้นต้องมีความกล้าตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อเดินต่อไปข้างหน้า เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าจะจัดการกับข้อจำกัด หรือข้อเสีย หรือผลกระทบของทางเลือกนั้นๆ อย่างไร เรื่องนี้มันคือการเปลี่ยนผู้รับผลกระทบเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ต้องมีผู้ได้รับผลกระทบ มันไม่มีดีสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเลือกแบบไหน”

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์