ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล

Thu, 2017-11-09 11:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อยากจะเสนอให้มีกฎหมายคุ้มครองกลุ่มแพทย์และพยาบาลที่หากกระทำความผิดไม่ร้ายแรง ไม่ได้ประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหาย ให้มีสิทธิ์ละเว้นจากคดีอาญา เพราะถือได้ว่ากลุ่มวิชาชีพนี้ได้ทุ่มเทสติปัญญา ความเมตตาใส่ใจในการรักษาและดูแลคนไข้อย่างเต็มที่แล้ว

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.