นพ.มงคล ณ สงขลา

Mon, 2018-02-05 12:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือระบบสาธารณสุขทั้งระบบที่ยังขาดการปฏิรูปทั้งเรื่องกำลังคน การเงินการคลัง และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีปัญหาและค่อยๆ ตายไปด้วยตัวมันเอง

นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (4 ก.พ.61)