นพ.ชูชัย ศุภวงศ์

Sun, 2018-05-13 14:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กล่าวได้ว่าศักยภาพของพยาบาลประมาณ 150,000- 170,000 คนทั่วประเทศ มองในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพแล้ว เป็นบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิรูประบบสุขภาพและประเทศ เพราะสามารถเชื่อมระบบสุขภาพในครอบครัว ในชุมชนกับระบบสุขภาพด่านหน้าจนถึงระบบสุขภาพตติยภูมิใน รพ.ศูนย์ ร.ร.แพทย์

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ กรรมการปฏิรูปประเทศ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.