ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

Thu, 2018-06-07 15:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

"ถ้าจะถ่ายโอน รพ.สต. 1 แห่ง ไปท้องถิ่น 1 แห่ง ในเชิงหลักการคิดว่ายังไม่เหมาะกับประเทศไทย ยังอยากให้เป็นลักษณะพวงบริการ แปลว่ารวมๆ หลาย รพ.สต.ไปขึ้นอยู่กับ รพช.และอาจจะมี 2-3 รพช. รวมกันเป็นพวงจังหวัด จะทำให้ไม่เกิดการแยกส่วน ง่ายในการส่งต่อผู้ป่วย"

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในฐานะนักวิจัยที่ได้ศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.