พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

Fri, 2018-11-02 14:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“ให้ รพ.สต.เป็นศูนย์กลางของชุมชนส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนปลอดขยะ และปลอดภัยจากไข้เลือดออก ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี และสร้างที่พักขยะติดเชื้อของชุมชนใน รพ.สต. เพื่อให้มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานบริการและผู้ป่วยในชุมชน”

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.