ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล

Mon, 2018-11-19 14:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กองการพยาบาลได้จัดทำโครงการ “Happy Working Hour for Patient Safety” เพื่อกำหนดเวลามาตรฐานการทำงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพในการให้บริการ พยาบาลไม่เหนื่อยล้าจากการทำงาน ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการจากการปฏิบัติงานของพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อลดระยะเวลาการทำงานของพยาบาล

 

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.