ดร.สมชัย จิตสุชน ทีดีอาร์ไอ

Sun, 2018-12-16 11:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มาตรการล่าสุดที่รัฐบาลประกาศออกมานั้น ใช้เงินประมาณ 38,000 ล้านบาทในการช่วยค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ซึ่งเนื้อแท้ก็คือการแจกเงิน การใช้จ่ายของรัฐในลักษณะนี้เป็นนโยบายหาเสียงแน่นอน เพราะเป็นนโยบายที่จ่ายครั้งเดียวและเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้ง ไม่มีความจำเป็นด้านเศรษฐกิจมหภาค หรือหากบอกจะช่วยผู้สูงอายุหรือกลุ่มต่างๆ คำถามคือทำไมทำครั้งเดียว ทำไมไม่ทำแบบถาวร ดังนั้นโดยธรรมชาติก็คือการหาเสียง อย่างไรก็ดีการหาเสียงก็เป็นเรื่องปกติในระบบการเมือง เพียงแต่นโยบายครั้งเดียวเหล่านี้ควรจะมีการพัฒนาไปสู่นโยบายที่ยั่งยืนบ้าง

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ  

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.