สถิติ
Thursday, April 19, 2018 - 10:13
ปี 2561 นี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 6,565 ราย มีผู้เสียชีวิต 18 ราย พบว่ามีอัตราป่วยตายสูงขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้ที่มีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.25 และ 0.26 ซึ่งสูงกว่าปกติประมาณ 2 เท่า (อัตราป่วยตายปกติ : 0.1)
Wednesday, April 11, 2018 - 12:14
สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยพิจารณาจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการลดลงของอัตราตายมารดาและทารก แต่อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุจราจรยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย
Friday, March 30, 2018 - 22:42
คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ในจำนวนนี้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่าแสนคน แนะผู้ป่วยโรคไตดูแลสุขภาพตนเอง
Tuesday, March 6, 2018 - 13:57
"ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมีตำแหน่งวิชาการเป็นสัดส่วนสูงที่สุด คือ 81.33% หรือ 161,326 คน"
Sunday, February 25, 2018 - 20:25
ในปี 2559 มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ 418,506 ตำแหน่ง ร้อยละ 51.84 (198,360 คน) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
Friday, February 9, 2018 - 13:19
ไทยกำหนดเป้าหมายยุติวัณโรคว่า จากปี 2015 ไทยมีอัตราป่วยวัณโรคอยู่ที่ 172 คนต่อแสนประชากร ตั้งเป้าว่า "ภายในปี 2035 หรือภายใน 20 ปี ต้องลดให้เหลือ 10 ต่อแสนประชากร หรือลดลง 95%"
Tuesday, February 6, 2018 - 18:55
รายงานประชากรโลก ประจำปี 2560 ของสหประชาชาติ (UN) แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงไทย 1 คนให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยแล้ว 1.46 คน
Friday, February 2, 2018 - 17:32
จากรายงานค่าดัชนีมลพิษ (Pollution Index) ประเทศต่างๆ ในปี 2560 พบว่าไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีค่าดัชนีมลพิษสูง (72.83)

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

เสมอภาค
22 นาที 8 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

เสมอภาค
22 นาที 8 วินาที ago
กลับด้านบน