สถิติ
Thursday, October 19, 2017 - 15:18
แพทย์เตือนประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว แนะพักผ่อนให้เพียงพอ พกยารักษาโรคประจำตัว เขียน ชื่อ-สกุลของญาติติดตัว หากเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที
Tuesday, October 17, 2017 - 15:39
กรมสุขภาพจิต แนะ 6 แนวทาง เตรียมความพร้อมกาย - ใจ ผู้เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
Tuesday, October 17, 2017 - 15:29
กรมสุขภาพจิต แนะ 6 แนวทาง เตรียมความพร้อมกาย - ใจ ผู้เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
Saturday, October 7, 2017 - 17:04
งบเหมาจ่ายรายหัว ในกองทุนบัตรทอง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 111,179.08 ล้านบาท หรือ 3,197.32 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ 48.79 ล้านคน
Monday, September 25, 2017 - 15:52
กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อสุขภาพ ขานรับปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย
Friday, September 22, 2017 - 21:50
วันที่ 22 ก.ย.เป็นวัน World Car Free Day หรือวันปลอดรถโลก การใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาจราจร มลพิษ และพลังงาน
Friday, September 22, 2017 - 11:41
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 61 จำนวน 171,373.67 ล้านบาท หักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐคงเหลือ 126,533.1311 ล้านบาท
Saturday, September 16, 2017 - 14:15
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในลำดับที่ 91 จากประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคนี้ คือ ประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
Saturday, September 9, 2017 - 19:58
ประเทศในอาเซียนที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงที่สุดคือ 83 ปี
Thursday, September 7, 2017 - 15:20
สูบบุหรี่ในบ้าน ผลร้ายสู่คนใกล้ชิด ลดความเสี่ยงลูกติดบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่ เริ่มที่ครอบครัว

Pages

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน