สถิติ
Sunday, December 10, 2017 - 13:38
รายงานผลดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ประจำปี 2560 โดย World Economic Forum จาก 137 ประเทศ
Sunday, December 10, 2017 - 13:24
ปี 2559 ไทยนำเข้าสารอันตรายทางการเกษตร 160,824.163 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 11.323.416 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8
Sunday, December 10, 2017 - 13:18
มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของเมืองในประเทศไทยช่วง ม.ค.-มิ.ย.60
Thursday, December 7, 2017 - 19:14
ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันได้ปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก
Thursday, December 7, 2017 - 14:05
ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ สธ. (9 กรม), กองทุน, หน่วยงานในกำกับ และองค์การมหาชนได้รับงบประมาณรวม 262,439.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 '2.72%'
Tuesday, December 5, 2017 - 13:59
ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในไทย 11,263 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยไทย 72.93% และผู้ป่วยต่างชาติ 27.10%
Tuesday, December 5, 2017 - 13:46
Monday, November 27, 2017 - 21:07
สาเหตุของการออกฏิบัติการฉุกเฉินจำแนกตามเกณฑ์ (Critical Base Dispatch –CBD) พบ 10 กลุ่มอาการนำที่มีการรับแจ้งเหตุมากที่สุด

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

DocUS
1 สัปดาห์ 4 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
3 สัปดาห์ 1 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
3 สัปดาห์ 1 ชั่วโมง ago
คนทำงาน
3 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

DocUS
1 สัปดาห์ 4 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
3 สัปดาห์ 1 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
3 สัปดาห์ 1 ชั่วโมง ago
คนทำงาน
3 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน