สถิติ

สปสช.รณรงค์คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เผยจากสถานการณ์โควิด 19 ปีนี้ เร่งฉีดวัคซีนเร็วขึ้น เริ่มให้บริการ 1 พ.ค. นี้ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เว้นพื้นที่ กทม. เปิดลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการฉีดวัคซีน 1 มิ.ย. 63
2020-05-01 13:49
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถอดรหัสพันธุกรรมโควิด 19 ในประเทศไทย เป็นกลุ่ม B ซึ่งพบมากในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และระบาดนอกประเทศจีน ร้อยละ 85 
2020-04-30 00:08
ฉายภาพ คลื่น 4 ลูกจากผลกระทบโควิด-19 ลากยาวอย่างน้อย 1 ปี เสนอทบทวนระบบสุขภาพ ยกบทบาทการแพทย์ปฐมภูมิ ห่วงคน "ฆ่าตัวตาย" เพิ่ม
2020-04-29 23:27
สสส.จับมือ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ สร้างความเข้าใจ ไม่เลือกปฏิบัติผู้ที่อาจติดเชื้อ/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้านแท็กซี่ติดเชื้อรายแรกของไทย เปิดใจ ถูกผู้โดยสารปฏิเสธต่อหน้า เหตุกลัวติดโรค บั่นทอนกำลังใจจนอยากทิ้งอาชีพ
2020-04-27 19:20
สปสช.เผยผลดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุนบัตรทอง ปี 63” ช่วง 2 ไตรมาสแรก โอนงบประมาณลงสถานพยาบาลทั่วประเทศแล้วกว่าร้อยละ 60 ภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ดูแลประชาชนเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ย้ำเป็นงบกองทุนฯ ปกติ ไม่เกี่ยวกับงบกรณีบริการ COVID 19
2020-04-27 18:09
ผลสำรวจชี้ ประชาชนกว่าครึ่งรายได้ลดลงในช่วงที่รัฐออกมาตรการสกัดการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนสถานที่ที่เห็นด้วยให้เปิดมากที่สุดคือตลาด ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือร้านตัดผม คลินิกความงาม นวดแผนโบราณ สปา ตลอดจนร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่สามารถนั่งทานได้
2020-04-26 19:12
งานวิจัยเผยคนไทยฆ่าตัวตายจากวิกฤตโควิด-19 เท่ากับคนติดเชื้อโควิดเสียชีวิต หลังเจอกระทบจากมาตรการปิดเมือง สะท้อนรัฐบาลล้มเหลว ควบคุมเข้มงวด แต่ไม่มีมาตรการเยียวยาทันท่วงที คณะวิจัยฯ ชี้ข่าวประชาชนฆ่าตัวตายจากพิษโควิด-19 ไม่ควรเกิดขึ้นอีก การช่วยเหลือต้องถ้วนหน้า ไม่ใช่สงเคราะห์เพียงบางคน พื้นที่ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูง ต้องมีการ “เปิดพื้นที่แบบมีการจัดการ”
2020-04-25 14:32
การสรุปรายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (วันที่ 9-15 เม.ย. 2563) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11,765 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 72.7% ชาย 27.3% พบว่ากว่า 86.1% เข้าใจดีว่าควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างไร อย่างไรก็ดีพบว่ายังมีผู้ที่ต้องออกจากบ้าน 46.4% ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 47.1%
2020-04-20 10:10
สธ.เผยอัตราป่วยตายจากโรคโควิด-19 ในไทย อยู่ที่ 1.7% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติที่ 6% สูงกว่าไทย 4 เท่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โดยเป็นโรคเบาหวานมากสุด 41% 
2020-04-19 09:13
บุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อ “โควิด-19” 99 ราย เหตุหลักจากการปฏิบัติหน้าที่ รองลงจากการใช้ชีวิตประจำวัน พบ 3 ราย ไม่สามารถระบุรายละเอียด
2020-04-19 09:07
สปสช.พร้อมช่วยเหลือผู้ให้บริการ 2 เท่า ตามมติ ครม. หากปฏิบัติหน้าที่ได้รับความเสียหาย “กรณีโควิด-19” เป็นผู้เสียสละรับความเสี่ยงดูแลผู้ป่วยและควบคุมโรค ครอบคลุม อสม.ตามที่หน่วยบริการมีหนังสือมอบปฏิบัติภารกิจโควิด 19   
2020-04-16 21:05
ล่าสุดได้มีการสรุปรายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (วันที่ 2-8 เม.ย. 2563) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 47,144 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 70% ชาย 29.1% อายุเฉลี่ย 42.4 ปี พบว่ากว่า 91.8% เข้าใจดีว่าควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างไร อย่างไรก็ดีพบว่ายังมีผู้ที่ต้องออกจากบ้านถึง 47.1% โดยสามารถอยู่บ้านได้ 41.8% และอีก 11.1% อยู่บ้านแล้วแต่ยังมีคนมาหา
2020-04-13 20:47

Pages