สถิติ

บัตรทองส่วนใหญ่รักษาใน รพ.สธ. ส่วน ขรก.รักษาใน รพ.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ รพ.รัฐอื่นมากกว่าผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิอื่น
2017-05-01 16:14
ดื่มแล้วขับ แถมโทษหนักถึง 10 เท่า สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย
2017-04-13 18:56
กรมควบคุมโรค เผยช่วงสงกรานต์เด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 6 ราย สูงกว่าช่วงปกติถึง 2 เท่า แนะอย่าปล่อยเด็กยืนขอบบ่อเพื่อตักน้ำอาจลื่นหรือพลัดตกได้ 
2017-04-12 14:03
สัดส่วนจำนวนเตียงในสถานพยาบาลของไทยยังห่างไกลจากระดับค่าเฉลี่ยของระดับสากล เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศเอเชียในกลุ่ม OECD พบว่า ญี่ปุ่นมีสัดส่วนเตียง อยู่ที่ 7.9 : 1,000 ประชากร, เกาหลีใต้ มีสัดส่วนเตียง อยู่ที่ 6.4 : 1,000 ประชากร ขณะที่ของไทยนั้น เมื่อรวมทั้งเตียงภาครัฐและเอกชน จะมีสัดส่วนเตียง 2.4 : 1,000 คนต่อประชากร 
2017-04-06 17:47
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) เผยแพร่ 6 อาการฉุกเฉินวิกฤติ ที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะสำคัญ
2017-04-02 14:47

Pages