สถิติ

ข้อมูลในปี 2559 - 2562 รถพยาบาลสังกัด สธ.เกิดอุบัติเหตุ 110 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 318 ราย เป็นพยาบาลและบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 129 ราย เสียชีวิต 4 ราย พิการ 2 ราย ผู้ป่วยบาดเจ็บ 58 ราย เสียชีวิต 3 ราย คู่กรณีเสียชีวิต 14 ราย ส่วนใหญ่เกิดขณะส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลถึงร้อยละ 80 
2019-04-23 12:04
ประเทศไทยมีอัตราการผ่าคลอดสูงประมาณร้อยละ 35-40 หรือ 1 ใน 3 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ขณะที่ WHO กำหนดไว้ไม่ควรเกินร้อยละ 15 
2019-04-18 13:36
แบ่งเป็น Medical Tourism 2.5 ล้านครั้ง และ Expat ประมาณ 9.2 แสนครั้ง สร้างรายได้ 1.4 แสนล้านบาท มี รพ.เอกชนและคลินิกเอกชนได้รับรอง HA 1,382 แห่ง JCI แห่ง 
2019-04-03 19:54
ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตทั่วโลกกว่า 850 ล้านคน ทำให้โรคไตเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 6 ของสาเหตุการตายทั้งหมด สิ่งที่น่าสนใจคือ แนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี และมีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นถึง 1,500,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี โรคเหล่านี้สัมพันธ์กับพฤติกรรมกินเค็ม ที่นอกจากผู้ใหญ่กินเค็มเกิน 2 เท่าแล้ว ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของเด็กซึ่งเด็กไทยกินเค็มเกินเกือบ 5 เท่า
2019-03-13 17:07
ข้อมูลจาก Health at a Glance 2017 ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน ใน 4 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เปรียบเทียบระหว่างไทย ประเทศในอาเเซียน และประเทศที่พัฒนาแล้ว 
2019-03-06 19:55
ข้อมูลจาก Health at a Glance 2017 ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลการกระจายของบุคลากรด้านสาธารณสุข 4 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โดยจำแนกตามรายภาค 4 ภาค 
2019-03-04 11:54
ข้อมูลจาก Health at a Glance 2017 ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2560 โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
2019-02-28 10:42
สถานการณ์การจ้างงานกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ในปี 2560 ของ  4 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล 
2019-02-20 09:45
รายจ่ายที่ครัวเรือนจ่ายเองเพื่อซื้ออาหารเสริม ยาบำรุงและวิตามินเพิ่มจาก 465 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2545 เป็น 7.7 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 ชี้ภาครัฐต้องเฝ้าระวังเพราะอาหารเสริมอาจส่งผลต่อชีวิตได้
2018-12-26 08:29
สำนักงานสถิติเผยปี 2560 มูลค่ารายรับจากการดำเนินกิจการ รพ.เอกชน 234,327.2 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 99,427 ล้านบาท
2018-11-23 13:04
ทางการแพทย์แนะนำว่าการออกแรงในระดับปานกลางขึ้นไปจะได้ผลดีที่สุด เราจะได้ไม่หมดแรงไปเสียก่อน และพอออกกำลังกายจนถึงนาทีที่ 10 ร่างกายก็จะเริ่มเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น หลังนาทีที่ 13 -20 จะเป็นการเข้าสู่ช่วงการเผาผลาญไขมันอย่างจริงจัง
2018-10-06 10:59
องค์การอนามัยโลก รายงานถึงสาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรกทั่วโลก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสโตรกเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดด้วยตัวเลขรวม 15.2 ล้านรายในปี 2559 และยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตตลอด 15 ปีที่ผ่านมา
2018-09-01 10:31

Pages