สถิติ

“หกล้ม” เป็นสาเหตุการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ สูงสุด 40.4% ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุที่หกล้ม จะพิการเรื้อรังหรือเสียชีวิตมากที่สุด ภายในไม่เกิน 1 ปี ดังนั้น บ้านที่มีผู้สูงอายุหรือพื้นที่สาธารณะควรจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ราวจับบันได ราวจับในห้องน้ำ  พื้นทางลาด เป็นต้น
2014-07-08 08:05
จำนวนผู้ป่วยโรคไต “เพิ่มสูง” ขึ้นทุกปี ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 10,000 คน/ปี เสียชีวิตจากไตวายปีละ 13,000 กว่าคน  1 ใน 3 อายุน้อยกว่า 60 ปี
2014-06-22 10:17
วันที่ 17พฤษภาคมทุกปี สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) กำหนดให้เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตื่นตัวในการดูแลและป้องกัน เนื่องจากโรคนี้มีผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ ทำให้เส้นเลือดแข็งขึ้น เลือดและออกซิเจนไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อยลง เป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งเกิดจากเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบ เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไตวาย ตามมาได้อีกโดยในปีนี้ กำหนดคำขวัญว่า “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่ ?” (Know Your Blood Pressure) เพื่อให้รู้ความผิดปกติของตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ
2014-05-18 13:53
กระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้ ประเทศไทยพบเด็กเกิดใหม่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ปีละกว่า 4,000 ราย มีประชาชนมียีนโรคนี้แฝงในตัวกว่า  22  ล้านคน หรือพบได้ทุก 1 ใน 3 คน พร้อมถ่ายทอดความผิดปกติให้ลูก ตั้งเป้าลดเด็กเกิดใหม่เป็นโรคนี้ในปี 2560 ลงร้อยละ 50 โดยจัดบริการตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 3 เดือนฟรี ในรพ.รัฐทุกแห่งและบริการตรวจเลือดสามีข้ามจังหวัดฟรี
2014-05-11 17:03
บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังประสบปัญหาในการทำความเข้าใจไวรัสเมอร์ส ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกัน โดยมันถูกพิจารณาว่าเป็นไวรัสที่มีอัตราทำให้เสียชีวิตสูงกว่าไวรัส 'ซาร์ส' ซึ่งอยู่ในกลุ่มโคโรนาไวรัสเช่นเดียวกัน เพียงแต่มีอัตราการติดต่อของเชื้อต่ำกว่า
2014-05-04 22:06
ไทยติดอันดับ 2 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลก รองจากนามิเบีย
2014-04-06 17:34
กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ระวังโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อนและช่วงภัยแล้ง สาเหตุจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดที่พบบ่อย 6 โรค คือ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ไทฟอยด์ บิด และไวรัสตับอักเสบ เอ  เผยตั้งแต่ 1 มกราคม- 24 กุมภาพันธ์  2557 พบผู้ป่วยแล้วกว่า 200,000 ราย เสียชีวิต 3 ราย สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรฐานความสะอาดโรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำประปา โรงน้ำแข็ง ตลาดสด ส้วมสาธารณะ แนะประชาชนยึดหลัก กินอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนและสดใหม่ ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ  ดูแลครัวปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุก
2014-03-23 22:41

Pages