สถิติ

โรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาคทั่วโลก โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) รายงานล่าสุดในปี 2555  ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 35.3 ล้านคน  เสียชีวิตปีละ  1.6 ล้านคน  ซึ่งลดลงจากปี 2548 ร้อยละ 30 เนื่องจาก ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีมากขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เพิ่มปีละ 2.3 ล้านคน สำหรับในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกซึ่งมี 21 ประเทศ รวมไทยด้วย มีผู้ติดเชื้อเอดส์ประมาณ 1 ใน 10 ของทั่วโลก ในปี 2554 มีรายงานผู้ติดเชื้อประมาณ 5 ล้านคน  ซึ่งจำนวนพอๆกับเมื่อช่วง 5 ปีก่อน  เสียชีวิตปีละ 3 แสนกว่าคน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มปีละ 360,000 คน
2013-12-07 14:26
ประกันสังคม โชว์กำไร 9 เดือนแรก 3.6 หมื่นล้านบาทมั่นใจปีนี้กำไรทะลุ 4 หมื่นล้านบาท
2013-11-02 11:05
การเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู นั้น ข้อวิตกกังวลที่หลายฝ่ายเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ จะทำให้คนไทยต้องใช้ยาแพงขึ้น กระทรวงสาธารณสุขเอง ก็ได้แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้ และได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อประเด็นข้อเรียกร้องการเปิดการเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป โดยระบุว่า “จะส่งผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงต่อการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ภาครัฐ อันเกี่ยวพันโดยตรงถึงชีวิตและสุขภาพของประชาชน”
2013-09-15 19:51

Pages