สถิติ

ศิริราชระบุไทยมีแนวโน้มคุมโควิด-19 ไม่อยู่ หากปล่อยไว้แบบนี้ผู้ป่วย 3.5 แสนรายใน 1 เดือน ชี้ต้องตั้งเป้าคุมผู้ป่วยให้เพิ่มวันละ 20% ย้ำไม่อยากเป็นแบบอิตาลี ขอให้ทุกคนอยู่บ้าน 3 สัปดาห์ ถ้าช่วยกันเต็มที่การระบาดสิ้นสุดใน 9 เดือน
2020-03-25 10:57
คาดอีก 30 วัน ไทยจะป่วยโควิด-19 แตะ 3.5 แสนคน ตาย 7 พัน ถ้าไม่ "ล็อคดาวน์ทันที" แต่ถ้าล็อคดาวน์ทันที คนไทยจะป่วย 2.4 หมื่นคน ตาย 485 คน
2020-03-22 14:36
คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละกว่า 70,000 ราย เพิ่มสิทธิเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ประกันตน
2020-02-03 20:56
กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 110 แห่ง และแพทย์แผนไทยอีก 24 แห่ง จ่ายยาสารสกัดกัญชาไปแล้ว 2,034 ขวด ร้อยละ 66 ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น  
2019-12-06 13:51
รายงาน 7 ปี ตั้งแต่ปี 55-62 ความรุนแรงใน รพ.สังกัด สธ. 64 ครั้ง แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 15 ราย ประชาชนเสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 58 ราย
2019-11-27 11:03
แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 98 ล้านราย และช่วงอายุ 20-64 ปี จำนวน 327 ล้านราย และคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2588 จะมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 629 ล้านรายทั่วโลก โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 191 ล้านราย หรือมีอัตราการเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 94.8 และในช่วงอายุ 20-64 ปี จำนวน 438 ล้านราย หรือมีอัตราการเพิ่มอยู่ร้อยละ 33.9
2019-11-18 14:44
ไทยป่วยเบาหวานพุ่งสูงต่อเนื่อง แตะ 4.8 ล้านคน ตาย 200 คน/วัน มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียงร้อยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ล้านคน บรรลุเป้าหมายในการรักษาได้เพียง 0.9 คน
2019-11-13 12:30
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก พบผู้ป่วยจำนวน 80 ล้านคน ผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน ในไทยนั้น จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองปีละประมาณ 30,000 ราย
2019-10-26 14:52
สถานการณ์เจ็บป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรพืชของคนไทย ข้อมูลปี 2561 อยู่ที่ 10.04 ต่อแสนประชากร 
2019-10-04 23:17
“ผู้ป่วยทั้งหมด 302 ราย อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยจากผลิตภัณฑ์กัญชาได้แก่ ใจเต้นเร็ว 133 ราย ใจสั่น 110 ราย ความดันโลหิตสูง 110 ราย มึนศีรษะ 106 ราย คลื่นไส้ 76 ราย อาเจียน 75 ราย กระวนกระวาย 49 ราย ซึม 43 ราย ในจานวนนี้มีผู้ป่วยที่ชัก 4 ราย และโคม่า 4 ราย
2019-09-15 11:20

Pages