สถิติ

มติการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ยืนยันสนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบการให้วัคซีนโควิด 19 สลับชนิด กรณีการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เป็น Sinovac ตามด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ โดยจะจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ สำหรับหน่วยบริการต่างๆ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ และมีการติดตาม ประเมินผลการให้วัคซีนแบบสลับชนิดอย่างเป็นระบบ พร้อมให้ข้อมูลแจงชัดกรณีคำเตือนองค์การอนามัยโลก
2021-07-14 20:28
ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพพ้อ! ปฏิบัติงานสู้โควิดในพื้นที่ จนบางคนติดเชื้อเสียชีวิต ร้องผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข-สภาการพยาบาล ช่วยสิทธิสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจเฉกเช่น “ทหาร-ตำรวจ” เหตุพยาบาลปฏิบัติงานในกระทรวงฯร่วม 2 แสน ทำงานดูแลผู้ป่วยโควิดตลอด ไม่แตกต่างวิชาชีพอื่น ขอเพียงหลักประกันที่เพียงพอไปถึงคนข้างหลัง และครอบครัว
2021-07-14 18:03

Pages