สถิติ

แนวทางป้องกัน คือ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและไขมันสูง, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, จำกัดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ควบคุมน้ำหนัก, หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจำปี 
2018-08-26 13:12
คนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง คร่าคนไทยปีละ 1 แสนคน 1 ใน 5 เกิดจากสูบบุหรี่ ชี้หากเลิกสูบจะลดความเสี่ยงเกิดโรคได้ 30-55%
2018-08-23 21:25
โรคที่พระสงฆ์และสามเณรอาพาธมาเข้ารับการรักษามากที่สุด คือ โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม
2018-08-19 19:24
งบเหมาจ่ายรายหัวปี 2562 สำหรับประชากรผู้มีสิทธิ์ 48.57 ล้านคน ได้รับ 3,426.56 บาทต่อคน (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 143.45 บาท)
2018-07-17 12:29
62% เป็นวัยทำงานอายุ 25-59 ปี พบว่าผู้หญิงเสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า "ซึมเศร้า ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ" และ "ซึมเศร้า...รักษาได้" 
2018-06-13 18:52
"ผลศึกษาภาระงานคน รพ.สต. พบขาดอัตรากำลัง ใช้ทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้องทำงานไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตั้งแต่การเงินถึงพัสดุ มีเวลาบริการสุขภาพให้ประชาชนน้อยลง ส่งผลไม่สามารถทำงานตามวิชาชีพได้"
2018-06-07 14:58
ปี 2561 นี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 6,565 ราย มีผู้เสียชีวิต 18 ราย พบว่ามีอัตราป่วยตายสูงขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้ที่มีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.25 และ 0.26 ซึ่งสูงกว่าปกติประมาณ 2 เท่า (อัตราป่วยตายปกติ : 0.1)
2018-04-19 10:13
สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยพิจารณาจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการลดลงของอัตราตายมารดาและทารก แต่อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุจราจรยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย
2018-04-11 12:14
คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ในจำนวนนี้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่าแสนคน แนะผู้ป่วยโรคไตดูแลสุขภาพตนเอง
2018-03-30 22:42
"ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมีตำแหน่งวิชาการเป็นสัดส่วนสูงที่สุด คือ 81.33% หรือ 161,326 คน"
2018-03-06 13:57
ในปี 2559 มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ 418,506 ตำแหน่ง ร้อยละ 51.84 (198,360 คน) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2018-02-25 20:25

Pages