สถิติ

รายจ่ายที่ครัวเรือนจ่ายเองเพื่อซื้ออาหารเสริม ยาบำรุงและวิตามินเพิ่มจาก 465 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2545 เป็น 7.7 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 ชี้ภาครัฐต้องเฝ้าระวังเพราะอาหารเสริมอาจส่งผลต่อชีวิตได้
2018-12-26 08:29
สำนักงานสถิติเผยปี 2560 มูลค่ารายรับจากการดำเนินกิจการ รพ.เอกชน 234,327.2 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 99,427 ล้านบาท
2018-11-23 13:04
ทางการแพทย์แนะนำว่าการออกแรงในระดับปานกลางขึ้นไปจะได้ผลดีที่สุด เราจะได้ไม่หมดแรงไปเสียก่อน และพอออกกำลังกายจนถึงนาทีที่ 10 ร่างกายก็จะเริ่มเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น หลังนาทีที่ 13 -20 จะเป็นการเข้าสู่ช่วงการเผาผลาญไขมันอย่างจริงจัง
2018-10-06 10:59
องค์การอนามัยโลก รายงานถึงสาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรกทั่วโลก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสโตรกเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดด้วยตัวเลขรวม 15.2 ล้านรายในปี 2559 และยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตตลอด 15 ปีที่ผ่านมา
2018-09-01 10:31
แนวทางป้องกัน คือ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและไขมันสูง, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, จำกัดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ควบคุมน้ำหนัก, หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจำปี 
2018-08-26 13:12
คนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง คร่าคนไทยปีละ 1 แสนคน 1 ใน 5 เกิดจากสูบบุหรี่ ชี้หากเลิกสูบจะลดความเสี่ยงเกิดโรคได้ 30-55%
2018-08-23 21:25
โรคที่พระสงฆ์และสามเณรอาพาธมาเข้ารับการรักษามากที่สุด คือ โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม
2018-08-19 19:24
งบเหมาจ่ายรายหัวปี 2562 สำหรับประชากรผู้มีสิทธิ์ 48.57 ล้านคน ได้รับ 3,426.56 บาทต่อคน (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 143.45 บาท)
2018-07-17 12:29
62% เป็นวัยทำงานอายุ 25-59 ปี พบว่าผู้หญิงเสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า "ซึมเศร้า ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ" และ "ซึมเศร้า...รักษาได้" 
2018-06-13 18:52
"ผลศึกษาภาระงานคน รพ.สต. พบขาดอัตรากำลัง ใช้ทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้องทำงานไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตั้งแต่การเงินถึงพัสดุ มีเวลาบริการสุขภาพให้ประชาชนน้อยลง ส่งผลไม่สามารถทำงานตามวิชาชีพได้"
2018-06-07 14:58
ปี 2561 นี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 6,565 ราย มีผู้เสียชีวิต 18 ราย พบว่ามีอัตราป่วยตายสูงขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้ที่มีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.25 และ 0.26 ซึ่งสูงกว่าปกติประมาณ 2 เท่า (อัตราป่วยตายปกติ : 0.1)
2018-04-19 10:13

Pages