สถิติ

ข้อมูลจาก Health at a Glance 2017 ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2560 โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
2019-02-28 10:42
สถานการณ์การจ้างงานกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ในปี 2560 ของ  4 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล 
2019-02-20 09:45
รายจ่ายที่ครัวเรือนจ่ายเองเพื่อซื้ออาหารเสริม ยาบำรุงและวิตามินเพิ่มจาก 465 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2545 เป็น 7.7 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 ชี้ภาครัฐต้องเฝ้าระวังเพราะอาหารเสริมอาจส่งผลต่อชีวิตได้
2018-12-26 08:29
สำนักงานสถิติเผยปี 2560 มูลค่ารายรับจากการดำเนินกิจการ รพ.เอกชน 234,327.2 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 99,427 ล้านบาท
2018-11-23 13:04
ทางการแพทย์แนะนำว่าการออกแรงในระดับปานกลางขึ้นไปจะได้ผลดีที่สุด เราจะได้ไม่หมดแรงไปเสียก่อน และพอออกกำลังกายจนถึงนาทีที่ 10 ร่างกายก็จะเริ่มเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น หลังนาทีที่ 13 -20 จะเป็นการเข้าสู่ช่วงการเผาผลาญไขมันอย่างจริงจัง
2018-10-06 10:59
องค์การอนามัยโลก รายงานถึงสาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรกทั่วโลก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสโตรกเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดด้วยตัวเลขรวม 15.2 ล้านรายในปี 2559 และยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตตลอด 15 ปีที่ผ่านมา
2018-09-01 10:31
แนวทางป้องกัน คือ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและไขมันสูง, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, จำกัดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ควบคุมน้ำหนัก, หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจำปี 
2018-08-26 13:12
คนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง คร่าคนไทยปีละ 1 แสนคน 1 ใน 5 เกิดจากสูบบุหรี่ ชี้หากเลิกสูบจะลดความเสี่ยงเกิดโรคได้ 30-55%
2018-08-23 21:25
โรคที่พระสงฆ์และสามเณรอาพาธมาเข้ารับการรักษามากที่สุด คือ โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม
2018-08-19 19:24
งบเหมาจ่ายรายหัวปี 2562 สำหรับประชากรผู้มีสิทธิ์ 48.57 ล้านคน ได้รับ 3,426.56 บาทต่อคน (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 143.45 บาท)
2018-07-17 12:29
62% เป็นวัยทำงานอายุ 25-59 ปี พบว่าผู้หญิงเสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า "ซึมเศร้า ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ" และ "ซึมเศร้า...รักษาได้" 
2018-06-13 18:52

Pages