สถิติ

ข้าราชการ 51.5%, พนักงานกระทรวง 28.7%, ลูกจ้างชั่วคราว 9.8%, ลูกจ้างประจำ 5.7%, พนักงานราชการ 3.2% และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.1%
2018-01-15 12:28
เด็กไทย 13.8 ล้านคน มีเด็กด้อยโอกาสไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน ร้อยละ 6 เป็นกลุ่มเด็กหลายชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิสาธารณสุข
2018-01-13 08:32
สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (28 ธ.ค.ุ60-3 ม.ค.61) เกิดอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง เสียชีวิต 423 ราย บาดเจ็บ 4,005 ราย
2018-01-05 10:17
28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 นี้ ตำรวจพร้อม โรงพยาบาลพร้อม ตรวจวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศ
2017-12-28 13:50
สธ.ร่วมมือ 20 คณะแพทย์ฯ 19 มหาวิทยาลัย เดินหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพ และลดเหลื่อมล้ำสถานบริการ
2017-12-23 11:24
มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 2.5 หมื่นล้านบาทในปี 2559 เพิ่มเป็น 4.8-4.9 หมื่นล้านบาทในปี 2560
2017-12-17 10:19
กรมการแพทย์ชู “ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ” และ “การผ่าตัดแบบทำลายเนื้อเยื่อน้อย” ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่าย
2017-12-15 14:01
รายงานผลดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ประจำปี 2560 โดย World Economic Forum จาก 137 ประเทศ
2017-12-10 13:38
ปี 2559 ไทยนำเข้าสารอันตรายทางการเกษตร 160,824.163 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 11.323.416 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8
2017-12-10 13:24
มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ของเมืองในประเทศไทยช่วง ม.ค.-มิ.ย.60
2017-12-10 13:18
ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันได้ปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก
2017-12-07 19:14
ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ สธ. (9 กรม), กองทุน, หน่วยงานในกำกับ และองค์การมหาชนได้รับงบประมาณรวม 262,439.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 '2.72%'
2017-12-07 14:05

Pages