สถิติ

งานวิจัยเผยคนไทยฆ่าตัวตายจากวิกฤตโควิด-19 เท่ากับคนติดเชื้อโควิดเสียชีวิต หลังเจอกระทบจากมาตรการปิดเมือง สะท้อนรัฐบาลล้มเหลว ควบคุมเข้มงวด แต่ไม่มีมาตรการเยียวยาทันท่วงที คณะวิจัยฯ ชี้ข่าวประชาชนฆ่าตัวตายจากพิษโควิด-19 ไม่ควรเกิดขึ้นอีก การช่วยเหลือต้องถ้วนหน้า ไม่ใช่สงเคราะห์เพียงบางคน พื้นที่ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูง ต้องมีการ “เปิดพื้นที่แบบมีการจัดการ”
2020-04-25 14:32
การสรุปรายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (วันที่ 9-15 เม.ย. 2563) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11,765 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 72.7% ชาย 27.3% พบว่ากว่า 86.1% เข้าใจดีว่าควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างไร อย่างไรก็ดีพบว่ายังมีผู้ที่ต้องออกจากบ้าน 46.4% ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 47.1%
2020-04-20 10:10
สธ.เผยอัตราป่วยตายจากโรคโควิด-19 ในไทย อยู่ที่ 1.7% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติที่ 6% สูงกว่าไทย 4 เท่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โดยเป็นโรคเบาหวานมากสุด 41% 
2020-04-19 09:13
บุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อ “โควิด-19” 99 ราย เหตุหลักจากการปฏิบัติหน้าที่ รองลงจากการใช้ชีวิตประจำวัน พบ 3 ราย ไม่สามารถระบุรายละเอียด
2020-04-19 09:07
สปสช.พร้อมช่วยเหลือผู้ให้บริการ 2 เท่า ตามมติ ครม. หากปฏิบัติหน้าที่ได้รับความเสียหาย “กรณีโควิด-19” เป็นผู้เสียสละรับความเสี่ยงดูแลผู้ป่วยและควบคุมโรค ครอบคลุม อสม.ตามที่หน่วยบริการมีหนังสือมอบปฏิบัติภารกิจโควิด 19   
2020-04-16 21:05
ล่าสุดได้มีการสรุปรายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (วันที่ 2-8 เม.ย. 2563) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 47,144 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 70% ชาย 29.1% อายุเฉลี่ย 42.4 ปี พบว่ากว่า 91.8% เข้าใจดีว่าควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างไร อย่างไรก็ดีพบว่ายังมีผู้ที่ต้องออกจากบ้านถึง 47.1% โดยสามารถอยู่บ้านได้ 41.8% และอีก 11.1% อยู่บ้านแล้วแต่ยังมีคนมาหา
2020-04-13 20:47
ผลการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งล่าสุดวันที่ 8 เม.ย. 2563 พบว่าจำนวนผู้ที่ออกนอกบ้านมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 36.9% ในวันที่ 7 เม.ย. เป็น 50%
2020-04-10 20:11
สปสช.เตรียมงบกว่า 4,280 ล้าน ลุยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ทุกสิทธิ รักษาผู้ป่วยบัตรทองฟรี พร้อมแจกแจงสิทธิประโยชน์ละเอียดยิบ ครอบคลุมยาราคาแพง ค่าขนส่ง ค่าตรวจแล็บ ผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ชุด PEE ห้องความดันลบ สถานที่ดูแลต่อเนื่อง รวมถึงจ่ายชดเชยบุคลากรสาธารณสุขหากเกิดความเสียหาย ด้านรองเลขาธิการฯ แนะท้องถิ่นใช้งบ “กองทุนตำบล” 7,700 แห่ง ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
2020-04-10 19:53
วันที่ 7 เม.ย. 2563 พบว่าตัวเลขต่างๆมีแนวโน้มแย่ลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนผู้ที่ออกจากบ้านจาก 33.1% เพิ่มขึ้นเป็น 36.9% ขณะที่สัดส่วนผู้ที่อยู่บ้าน (ไม่มีคนมาหา) ลดลงจาก 54.6 % เป็น 50.8% ส่วนผู้ที่อยู่บ้านแต่มีคนมาหามีสัดส่วนอยู่ที่ 12.3%
2020-04-10 14:00
วันที่ 6 เม.ย. 2563 พบว่าตัวเลขต่างๆมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดยเฉพาะสัดส่วนผู้ที่ออกจากบ้านลดลง
2020-04-08 17:53
ผลการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งล่าสุดวันที่ 5 เม.ย. 2563 พบว่าตัวเลขต่างๆ มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดยเฉพาะสัดส่วนผู้ที่ออกจากบ้านลดลงจาก 45.9% จากวันก่อนหน้า ลงมาเหลือ 35.4 % สอดคล้องกับสัดส่วนผู้ที่อยู่บ้าน (ไม่มีคนมาหา) เพิ่มขึ้นจาก 43.2 % จากวันก่อนหน้า เป็น 52.5 %
2020-04-08 17:46
อัพเดทมาตรการช่วยผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 ล่าสุด ลดอัตราเงินสมทบ ขยายระยะเวลานำส่งเงินสมทบ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน
2020-04-02 23:07

Pages