สถิติ

วันที่ 7 เม.ย. 2563 พบว่าตัวเลขต่างๆมีแนวโน้มแย่ลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนผู้ที่ออกจากบ้านจาก 33.1% เพิ่มขึ้นเป็น 36.9% ขณะที่สัดส่วนผู้ที่อยู่บ้าน (ไม่มีคนมาหา) ลดลงจาก 54.6 % เป็น 50.8% ส่วนผู้ที่อยู่บ้านแต่มีคนมาหามีสัดส่วนอยู่ที่ 12.3%
2020-04-10 14:00
วันที่ 6 เม.ย. 2563 พบว่าตัวเลขต่างๆมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดยเฉพาะสัดส่วนผู้ที่ออกจากบ้านลดลง
2020-04-08 17:53
ผลการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งล่าสุดวันที่ 5 เม.ย. 2563 พบว่าตัวเลขต่างๆ มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดยเฉพาะสัดส่วนผู้ที่ออกจากบ้านลดลงจาก 45.9% จากวันก่อนหน้า ลงมาเหลือ 35.4 % สอดคล้องกับสัดส่วนผู้ที่อยู่บ้าน (ไม่มีคนมาหา) เพิ่มขึ้นจาก 43.2 % จากวันก่อนหน้า เป็น 52.5 %
2020-04-08 17:46
อัพเดทมาตรการช่วยผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 ล่าสุด ลดอัตราเงินสมทบ ขยายระยะเวลานำส่งเงินสมทบ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน
2020-04-02 23:07
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. ร่วมมือจัดทำสื่อสนับสนให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ชุดรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 
2020-04-01 15:39
ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น หัวใจ เบาหวาน หอบหืด มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อ COVID-19 ได้รุนแรงกว่า
2020-03-29 12:53
ศิริราชระบุไทยมีแนวโน้มคุมโควิด-19 ไม่อยู่ หากปล่อยไว้แบบนี้ผู้ป่วย 3.5 แสนรายใน 1 เดือน ชี้ต้องตั้งเป้าคุมผู้ป่วยให้เพิ่มวันละ 20% ย้ำไม่อยากเป็นแบบอิตาลี ขอให้ทุกคนอยู่บ้าน 3 สัปดาห์ ถ้าช่วยกันเต็มที่การระบาดสิ้นสุดใน 9 เดือน
2020-03-25 10:57
คาดอีก 30 วัน ไทยจะป่วยโควิด-19 แตะ 3.5 แสนคน ตาย 7 พัน ถ้าไม่ "ล็อคดาวน์ทันที" แต่ถ้าล็อคดาวน์ทันที คนไทยจะป่วย 2.4 หมื่นคน ตาย 485 คน
2020-03-22 14:36
คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละกว่า 70,000 ราย เพิ่มสิทธิเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ประกันตน
2020-02-03 20:56
กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 110 แห่ง และแพทย์แผนไทยอีก 24 แห่ง จ่ายยาสารสกัดกัญชาไปแล้ว 2,034 ขวด ร้อยละ 66 ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น  
2019-12-06 13:51
รายงาน 7 ปี ตั้งแต่ปี 55-62 ความรุนแรงใน รพ.สังกัด สธ. 64 ครั้ง แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 15 ราย ประชาชนเสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 58 ราย
2019-11-27 11:03

Pages