Taxonomy term
  • Monday, December 24, 2018
    13:39
    สนช.เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ด้วยคะแนนเสียง 140 คะแนน โอนย้ายอำนาจการควบคุมกำกับเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุขดูแล นายกทันตแพทยสภาชี้เป็นของขวัญปีใหม่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างสบายใจขึ้น พร้อมเสนอกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกลุ่มกำกับดูแลตามระดับรังสีและความเสี่ยงของเครื่อง พร้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมออกกฎกระทรวงเพื่อให้เกิดการยอมรับและไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง
    2018-12-24, 13:39

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
12 ชั่วโมง 52 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
12 ชั่วโมง 52 นาที ago
กลับด้านบน